Specialemulighed inden for doping, muskelhypertrofi og præstationsevne at Københavns Universitet

Projektet er et forskningsforsøg, designet som et randomiseret, dobbelt-blindet, parallel-gruppe, interventionsforsøg. I løbet af 6 uger indtager forsøgspersoner dagligt enten 1) beta2-agonisten salmeterol sammen med proteinpulver, 2) salmeterol, eller 3) placebo. Før, under og efter interventionen undersøger vi kropssammensætning, muskelstyrke, sprintevne, aerob præstationsevne på en time trial og maksimal iltoptagelseshastighed.

Som specialestuderende vil du indgå i et hold med forskere med stor viden og interesse inden for præstationsforskning. Du vil i høj grad kunne stifte bekendtskab med:

  • Administration af forsøgspræparater
  • Planlægning og koordinering af forsøgsdage
  • Praktisk afvikling af præstationstests
  • Dataanalyse (statistik og visuel)
  • Laboratorieanalyse
  • Akademisk skrivning

 

Ved interesse og/eller ønske om yderligere information,

 

Kontakt,

Søren Jessen

skj@nexs.ku.dk

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on AU Job- og Projektbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.