Studerende søges til undersøgelse af borgeroplevelser på ældreområdet at Kalundborg Kommune

I 2020 igangsatte Kalundborg Kommune et projekt med formålet at øge om livskvaliteten for de ældre i Kalundborg Kommune gennem borgerinddragelse og selvstændig livsførelse. Projektet bliver i daglig tale omtalt som rehabiliteringsprojektet. Projektets formål er beskrevet som:
”Formålet med dette projekt er at forbedre livskvaliteten for de ældre i Kalundborg Kommune, fordi vi oplever, at vi ikke altid leverer den omsorg og det nærvær, som vi ønsker, og som borgerne fortjener. Der er for mange ældre, som mister overblikket og som ikke kan se sammenhængen i deres pleje- og sygdomsforløb. Det gør dem passive og uselvstændige og forringer deres generelle livsglæde og overskud.”
Hvad skal undersøges?
Vi søger efter 1-2 grupper, der ønsker at lave en kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser, samt komme med innovative forslag til forbedring af praksis (med udgangspunkt i borgeroplevelserne).
Der er produceret en spørgeskemaundersøgelse, som vil være tilgængelig for projektdeltagerne. Kalundborg Kommune ønsker dog også et fokus på kvalitative undersøgelser, som skal give os et indblik i nuancerne af, hvad borgeren har oplevet og oplever ift. projektets fokus.
Projektet har nogle særlige tematikker:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Inddragelse og kommunikation
  • Samarbejde og kontinuitet
  • Hjælpemidler
  • Travlhed

Vi er åbne for andre tematikker, som muligvis kan ligge latent i borgergruppen.

Vi er åbne for forslag til forskningsdesign og problemstillinger.

Vi er åbne for tilgange og teoretisk arbejde.

Vi forventer dog, at der også tillægges et fokus på formidling af produktet, samt mulige løsningstiltag.

For mere information om projektet kan man læse om det her:
https://www.sst.dk/-/media/Viden/Aeldre/Omsorg-og-n%C3%A6rv%C3%A6r/Kalundborg.ashx?la=da&hash=9F8896C495EFF479C9F5F60AF59E4810796D4055

Projektforløb: Februar 2022 – sommer 2022

Kontakt projektleder Rikke Røge Forchhammer.

Tlf: 59534411

Mail: rirf@kalundborg.dk

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on AU Job- og Projektbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.