Simulering av postulerad olycka i kärnkraftverk med termohydrauliska beräkningskoden TRACE at Vattenfall AB

Power Climate Smarter living – det är vårt syfte. Vi är på jakt efter talangfulla studenter som vill hjälpa oss på vår resa mot ett fossilfritt liv. Genom att skriva ett examensarbete på Vattenfall får du en unik möjlighet att bidra till vårt syfte. Det enda vi begär av dig är att du frigör dina superkrafter och delar din energi med oss.

Om examensarbetet

Examensarbetet görs i nära samarbete mellan två avdelningar. Vattenfall Nuclear Fuels avdelning Safety Analysis (GP-BA) har ansvar för säkerhetsanalyser och verifiering av kärnbränslet vid normal drift, drifthändelser och olyckor. Ringhals avdelning Processanalys (GN-TTP) har ansvar för analyser inom processteknik, reglerteknik, termohydraulik och säkerhetsanalys.

Vattenfall har ansvar för att visa att våra kärnkraftsanläggningar klarar ett stort antal mer eller mindre osannolika händelser som skulle kunna inträffa och ge konsekvenser på reaktorsäkerheten. Många av dessa händelser simuleras i så kallade säkerhetsanalyser med hjälp av beräkningskoder som representerar anläggningarnas beteende under händelserna. Kodernas resultat visar på konsekvenserna av händelsen och rapporteras till myndigheterna som en del av anläggningarnas säkerhetsredovisning.

Eftersom beräkningskoderna spelar en viktig roll i att bedöma anläggningarnas säkerhet, måste de visas kunna representera förloppen på ett fysikaliskt trovärdigt sätt. För de mer osannolika händelserna finns ofta inga verkliga händelser att utgå från för att kunna visa hur väl beräkningskoderna kan representera händelseförloppen och då görs representativa försök i stora försöksanläggningar konstruerade för att simulera dessa specifika händelser.

Just nu pågår ett stort internationellt program i en försöksanläggning i Europa där ett antal postulerade olyckor simuleras och som en del i detta arbete ges möjligheten att simulera motsvarande förlopp i beräkningskoder för att visa hur väl koderna representerar förloppen.

Vi vill i detta arbete ha hjälp av en eller två examensarbeterare som kan ta fram en simulering av händelseförloppet från ett av försöken med beräkningskoden TRACE.

Du/ni kommer under arbetet jobba tätt tillsammans med våra experter i termohydraulik och beräkningskoder för att försöka fånga relevanta fysikaliska fenomen i försöket. Detta omfattar komplexa tvåfasfenomen som ställer höga krav på både beräkningskodens tillämplighet och fysikalisk förståelse hos analytikern.

Försöket kommer utföras i försöksanläggningen under våren 2022. Vi ser därför helst att du är på plats i början av 2022 för att kunna ta fram en modell och simulera förloppet i beräkningskoden innan försöket utförs, en så kallad blind benchmark. Efter att försöket genomförts jämförs beräkningskodens resultat med de från försöket och på så vis kan förbättringar, fortsatt modellutveckling osv. föreslås. Eftersom resultaten från försöket inte är kända på förhand är det viktigt att rimligheten i beräkningsresultaten kan bedömas.

Arbetet sammanfattas i en rapport som beskriver den modell över försöksanläggningen som tagits fram i TRACE, den simulering i TRACE som utförts innan anläggningsförsöket samt, om tid finns, den jämförelse som gjorts efteråt mellan försök och beräkningskod och de lärdomar och förbättringsförslag som uppkommit baserat på detta.

Din profil

Vi letar efter en eller två studenter som vill arbeta mot ett fossilfritt liv inom en generation genom att bidra till den fossilfria el som våra kärnkraftverk producerar och som snart tar examen från akademiska studier. Du/ni är även någon som identifierar sig med våra principer: Aktiv, Öppen, Positiv och Säkerhet

Examensarbetet omfattar 30 hp och riktar sig till dig/er som läser sista året på en civilingenjörs- eller masterutbildning inom exempelvis teknisk fysik, maskinteknik eller energiteknik.

Vidare bör du/ni

 • Vara kreativ, lösningsfokuserad och ha förmåga att se helheten baserat på stora mängder teknisk information.
 • Gilla att jobba tillsammans med andra för att lösa tekniska problem
 • Ha ett intresse för numeriska beräkningar och dess tillämpning
 • Ha ett intresse för fysik och ingenjörsvetenskap, gärna med tonvikt mot fluidmekanik och termodynamik.
 • Tala och skriva flytande svenska och ha goda kunskaper i engelska

Det är meriterande att:

 • Ha genomfört kurser inom kärnteknik men det är inget krav
 • Ha erfarenhet av arbete med kärnkraftsspecifika beräkningskoder såsom TRACE eller RELAP5 men det är inget krav

Ytterligare information

 • Uppdraget startar: 2022-01-10 eller vid överenskommelse
 • Placeringsort: Solna, Göteborg eller Ringhals (eller en kombination)
 • Ansökan – en kombinerad fil med ditt CV och personliga brev, samt en kopia av dina betyg.
 • Sista ansökningsdag är 2021-11-30, men ansökningar utvärderas löpande och examensarbetet kan komma att tillsättas tidigare.
 • Kontaktperson och handledare på Vattenfall: Michael Söderström (michael.soderstrom@vattenfall.com, 0725736652) och Joakim Holmström (joakim.holmstrom2@vattenfall.com, 0725488609)

Mångfald och inkludering – i allt vi gör

Vi är övertygade om att heterogena team kan överträffa homogena team. Men vi kan bara frigöra och använda kraften av mångfald när alla känner sig inkluderade. Läs mer om vårt viktiga arbete med mångfald och inkludering https://careers.vattenfall.com/se/jobba-med-oss/mangfald-inkludering/

Om Vattenfall

Vi på vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar energiproduktion.

För vi är övertygade om att om vi ska göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation måste vi nämligen se på utmaningen ur ett bredare perspektiv än att enbart producera energi på ett hållbart sätt.

Följ med oss på vägen mot ett fossilfritt liv.

Vill du veta mer om oss? Besök www.vattenfall.se

Eftersom Vattenfall är en del av den svenska kritiska infrastrukturen är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Det innebär, om denna position är säkerhetsklassad, att slutkandidaterna kan vara föremål för en särskild säkerhetsprövning som är i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on AU Job- og Projektbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.