Skattestyrelsen

Public Administration

140 followers

Vurdering af byrdelettelser for brugen af digitale indberetninger at Skattestyrelsen

Expires in 10 days

NemVirksomhed
Skattestyrelsen har udviklet en API (Application Programming Interface), som muliggøre automatisk indberetning af moms data via regnskabssystemer/ERP-systemer. API’erne blev udarbejdet i forbindelse med projekt NemVirksomhed, der har til formål at understøtte og øge kvaliteten af virksomheders bogføring samt give mulighed for let, korrekt og rettidig indberetning og betaling af moms. NemVirksomhed skal medvirke til at opfylde Vækstplan 2014.

Baggrund
NemVirksomhed bidrager til øget effektivitet for virksomhederne gennem et samspil med kommercielle regnskabssystemudbydere (RSU), øget digitalisering og lettere indberetningsmuligheder.

Skattestyrelsen ønsker at undersøge fordelene ved udbredelse af API’er og automatisk indrapportering af data. I den forbindelse ønsker Skattestyrelsen at få undersøgt, hvor stor en besparelse der er ved en automatisering af indberetningsprocessen. Derudover ønsker Skattestyrelsen belyst, hvilke samfundsbesparelser der er ved NemVirksomhed.

De forbedrede digitale indberetningsløsninger vil ikke alene kunne spare tid for virksomhederne, men også give mulighed for større regelefterlevelse til gavn for både virksomheder, Skattestyrelsen og samfundet som helhed.
Det er forhåbningen, at NemVirksomhed vil være med til at reducere antallet af fejl i indberetninger, så virksomhederne i højere grad beskattes korrekt, og der vil kunne genereres et øget skatte- og momsprovenu. Derudover spare den automatiske indberetning virksomhederne for dobbelt indtastning, hvilket nedsætter risikoen for tastefejl. Tiltaget har derudover til formål at hjælpe til med at gøre det lettere at starte og drive selvstændig virksomhed i Danmark.

Kandidatens opgave
Kandidatens opgave bliver at hjælpe Skattestyrelsen med at lave byrdelettelsesberegninger over brugen af API’en. Beregningerne skal bruges til en afrapportering til IT-rådet og til Skatteministeriets departement.

Kandidaten får blandt andet til opgave at fastlægge, hvilke parametre der skal indgå i en byrdelettelses beregning. Projektet giver mulighed for, at kandidaten kan sætte sit eget præg på, hvordan byrdelettelsesberegningerne skal udregnes i et samspil med Skattestyrelsen.

Du skal være i stand til at tænke helhedsorienteret. Du er struktureret og analytisk i din tilgang til problemløsning, og du trives med at arbejde både selvstændigt og i teams.

Projektet udbydes af kontoret Moms og Lønsum, i Skattestyrelsen, Erhverv, der er ansvarlige for hovedprocesserne for moms og lønsumsafgift. Kontoret består af 21 kompetente og engagerede medarbejdere, og du vil blive tæt knyttet til 2 medarbejdere, som arbejder med NemVirksomhed. Du vil vigtigst af alt få mulighed for at bidrage til en vigtig samfundsopgave.

Om Skattestyrelsen
’Vi sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden’

Den opgave løser Skattestyrelsen ved at gøre det nemt og trygt at betale, ved målrettet at bekæmpe svindel og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen. Vi har en vigtig samfundsopgave, og vi er ydmyge overfor det store ansvar, der følger med vores myndighedsrolle. Vores afgørelser skal være korrekte og fagligt velfunderede. Derfor er faglighed og et højt kompetenceniveau hos vores medarbejdere og ledere kernen i vores arbejde.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Skattestyrelsen på www.sktst.dk.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on AU Job- og Projektbank can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.