Linnéuniversitetet

Education

1,376 followers

Hållbart underhåll av grusväg - Objektiv mätning av grusvägars tillstånd at Linnéuniversitetet

Grusvägar måste underhållas regelbundet för att t.ex. rätta till problem med ojämnheter i vägbanan och leda bort vatten. Tillståndet på grusväg är beroende av klimat- och väderförhållanden, så tillståndet kan snabbt försämras. Idag utförs tillståndsmätning med 5-årsintervall av Trafikverket i syfte att bestämma bidragsstorlek, och denna mätning sker ofta med subjektiva metoder eller alltför grova skattningar. Som en del av projektet ”Hållbart underhåll av grusväg” utvecklar vi en objektiv metod för mätning av grusvägars tillstånd.

Uppgift: Er uppgift är att ”översätta” tillståndsdata från sensorer till tillståndsklasser enligt Trafikverkets bestämmelser. Det innebär bl.a. att utifrån befintliga sensordata kunna beräkna givna tillstånd, men även att föreslå hur tillstånd som idag endast beskrivs i subjektiva och icke mätbara termer kan beskrivas i mät- eller nyckeltal.

Läs mer om projektet här 

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on AU Job- og Projektbank can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.

Remember to mention that you found this on AU Job- og Projektbank

Company overview