Linnéuniversitetet

Education

1,387 followers

Hållbart underhåll av grusväg - Miljömässiga och ekonomiska effekter hos nytt koncept för grusåtervinning at Linnéuniversitetet

Grusvägar hyvlas och grusas regelbundet för att rätta till problem med ojämnheter i vägbanan. Vid grusning påför man traditionellt nytt grus, vilket tär på naturresurserna. Dessutom medför användning av nybrutet grus kostnader för entreprenören. En rad förbättringsåtgärder kan därför göras inom området. En lösning som projektet ”Hållbart underhåll av grusväg” testar är en ny konstruktion för grusåtervinning.

Uppgift: Er uppgift är att skatta de miljömässiga och ekonomiska effekterna med den nya konstruktionen och med att återvinna delar av gruset som hyvlas upp. Angreppssättet kan med fördel ta inspiration från LCC och LCA.

Läs mer om projektet här 

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on AU Job- og Projektbank can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.

Remember to mention that you found this on AU Job- og Projektbank

Company overview