Landskabsarkitekt til kandidatspeciale at Stevns Kommune, Natur- og Miljø

Området omkring Stevns Naturcenter var tidligere militært område. I dag er det et rekreativt område og hotpot for fugleinteresserede. Området bliver brugt af naturvejlederen i undervisningen og der kommer besøgende fra nær og fjern, ind- og udland. Alt dette skal rummes i en kommende plejeplan og vi har brug for din hjælp.

Bygningerne, der i dag huser Stevns Naturcenter, stammer fra Den Kolde Krig, hvor området var en del af Københavns Luftforsvar. Området ejes og drives i dag af Stevns Kommune.

Historik

Den militære enhed blev lukket i 1983, og Stevns Kommune overtog hele området med undtagelse af kasernen, som forblev statens ejendom. Det ene af de tidligere radartårne blev bygget om til fugleobservationstårn, mens DMI overtog et andet som sky-radar. I det tidligere soldaterhjem drev Østsjællands Museums Stevns Naturcenter indtil 31-12-2017 for Stevns Kommune, mens Stevns Kommune driver et flygtningecenter i den tidligere kaserne, som kommunen købte i 2015.

Området i dag

Området har i dag ændret fremtræden, men de militære strukturer er stadig let genkendelige og giver området en særlig karakter. Hele området blev udpeget af Kulturstyrelsen i 2012 som et bevaringsværdigt Koldkrigsanlæg sammen med de øvrige militære anlæg fra samme periode langs Stevns Klint. I 2014 blev Stevns Klint udnævnt til UNESCO verdensarv og en geologisk udstilling på Flagbanken har understøttet formidlingen af dette helten god  særlige for Stevns Klint.

Området anvendes i dag særligt til naturformidling og er et enestående sted at opleve fugletræk. En plejeplan for området skal sikre den karakteristiske overdrevsnatur i fin balance med de tidligere militære anlæg. Området huser sjælden flora som stor gyvelkvæler samt skovgøgeurt. Det nordlige område består af forskelligartet bevoksning. Stevns Naturcenter og Østsjællands Museum står for formidlingen i området, som blandt andet omfatter skiltning, en geologiudstilling og en natur- og kulturhistorisk udstilling. Endvidere anvendes naturcenteret til bred naturformidling til skoler og til et bredt publikum ved forskellige arrangementer. Dette understøttes af en generelt god tilgængelighed til området. Parkeringspladser, som er placeret tæt på, og fast belægning giver også familier med barne- og klapvogne, svært gående samt kørestolsbrugere god mulighed for at opleve klinten og gøre brug af stedets rekreative faciliteter.

Fremtid

Områdets karakter og anvendelse tænkes fremover fastholdt med vægten lagt på naturformidling og formidling af områdets militære baggrund som supplement til oplevelsen af det militære landskab langs Stevns Klint. Etablering af en formidlingstrappe og omlægning af trampestien forbi Sigerslev Kridtbrud lige syd for naturcentret vil være med til at løfte og åbne området og skabe sammenhæng med de øvrige lokaliteter. Projektet vil bidrage væsentligt til en øget tilgængelighed samt understøtte formidlingen af kulturhistorien og naturen i området i sammenhæng med den øvrige formidling langs klinten.

Drift og anvendelse ønskes derfor fortsat på overordnet set samme måde som i dag. Der ses endvidere et potentiale for udvidelse af primitive overnatningsmuligheder, som etablering af flere sheltere, mulighed for teltslagning mm., for at imødekomme et stigende behov for overnatningsmuligheder langs klinten.

Vi har brug for din hjælp til at konkretisere alle disse ideer, godt suppleret af dine egne, til en plan for området, der favner alle interesser.

Ansøg via “Ansøg Nu”-knappen.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on AU Job- og Projektbank can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.