Ansvarlig mælkeproduktion og dyrevelfærd på Svanholm at Svanholm Gods

BAGGRUND:

Produktionen af mælk og oksekød bliver problematiseret i den offentlige debat omkring klima og dyrevelfærd. I den forbindelse ønsker Svanholm at udvikle en mere ansvarlig og bæredygtig mælkeproduktion, der forholder sig til en række etiske og miljømæssige parametre.

Svanholm har spillet en fremtrædende rolle i etableringen af økologi i Danmark og er i dag optaget af at udvikle et landbrug der i endnu højere grad gavner dyrevelfærd, biodiversitet, jord og klima. Svanholm Gods består af 420 ha land der består af landbrugsmarker, afgræsningsenge, mose, skovareal samt beboelse der huser Danmarks største kollektiv. Svanholm har kvæg til mælkeproduktion og der dyrkes græs og majs som foder. Der holdes får og høns, og der dyrkes en bred vifte af frugt og grønt. En stor del af produktionen bruges internt på godset i Svanholms køkken, som vigtigt led i kollektivets selvforsyning.

PROBLEMSSTILLING:

Svanholm har gennem mange år arbejdet med at hæve barren for dyrevelfærd i økologisk kød- og mælkeproduktion, bl.a. ved at opfede alle tyrekalve og forlænge perioden, hvor ko og kalv går sammen. Svanholm har desuden taget hul på en mere ambitiøs udvikling, der både involverer dyrkningen af foder, lagring af kulstof, dyrenes livscyklus og øget inddragelse af forbrugerne.Tiltagene har store potentialer, men kunne drage nytte af forskningsmæssig dokumentation og udvikling.

Inspirationen kommer især fra konceptet holistisk afgræsning, der involverer naturlige afgræsningsmetoder og øget biodiversitet i form af urter, blomster og træer på engene til gavn for insekter og dyr. Både får og køer på Svanholm har siden 2016 afgræsset efter konceptet, der søger at efterligne dyrenes naturlige afgræsningsmønstre i den vilde natur, styret med små folde afgrænset af læhegn. Ved at styre afgræsningen får græsset lov til at gro længere end normalt, hvilket betyder at der er ekstra god tid til at lave fotosyntese og hive CO2 ud af luften og lagre kulstof i planter, rødder og jord. Den lange hviletid giver mulighed for at lave et solidt rodsystem og har stor betydning for jordens mikroorganismer og frugtbarhed.

Opbygning af jordkvalitet og kulstofbinding er højaktuelt i lyset af nutidens klimadebat, og tiltagene har derfor potentiale for at understøtte og udvikle en mere ansvarlig og klimavenlig mælkeproduktion i Danmark. Svanholm vil meget gerne samarbejde med universiteter, forskningsgrupper og studerende, der kunne være interesseret i at måle og diskutere effekterne af tiltagene. Et samarbejde med Svanholm involverer et unikt indblik i et spændende fællesskab og et landbrug i rivende udvikling og transition. Der er muligheder for vejledning, besøg og feltarbejde på stedet, så teoretiske overvejelser kan kombineres med praktiske erfaringer. Der er også rig mulighed for, selv at præge projektet i den retning der er spændende og giver mening for jer. Vi er åbne for dialog!

FORSLAG TIL KONKRETE PROJEKTER:

  • Litteraturstudie af potentialer og ulemper ved holistisk afgræsning
  • Undersøgelse af biodiversitet og kulstoflagring: Der er brug for at lave baseline studier med måling af parametre såsom kulstofpulje, biomasse, artsforekomster mv, som udgangspunkt for at afdække ændringer over tid, eller evt. til sammenligning med andre typer landbrug.
  • Undersøgelse af klimapåvirkning: hvor stort er klimapotentialet ved at bruge holistisk afgræsning og udfase importeret kraftfoder? Kan man lave en opgørelse af køernes klimapåvirkning i et holistisk perspektiv?
  • Undersøgelse af dyrevelfærd; hvilken indflydelse har Svanholms tiltag på kalve og køers trivsel? Hvilke parametre og målinger kan man lave for at undersøge effekten?

KONTAKT:

Ved interesse eller for mere information, kontakt endelig:

Andreas Kamp: andreas@svanholm.dk, eller

Laila Sigrid: laisigros@hotmail.com. Tlf: 25338860.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on AU Job- og Projektbank can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.