Projekt: Optimeret rekruttering af unge studerende til frivilligt arbejde at Fonden Morgencafé for hjemløse - Projekt bindeleddet

Posted 1 month ago

Flere frivillige til en lille frivilligorganisation med vokseværk

Om projekt Bindeleddet

Bindeleddeter et mentorprojekt, som fokuserer på unge hjemløse og det svære skift fra en omflakkende tilværelse på gader og herberger til livet i egen bolig. Mentorer opbygger relationen gennem samvær med de unge på herberger og væresteder og følger med ud i boligen for at støtte både praktiske og sociale kompetencer. Bindeleddet,

  • giver tryghed, støtte og kontinuitet i overgangen mellem herberg og bolig.
  • styrker den unges sociale netværk.
  • giver mulighed for kontakt til mentor om aftenen, når det bliver svært.
  • styrker den unge ift. at komme i job/uddannelse.

Grundidéen er, at der skal ydes støtte i den dokumenteret svære periode (SFI), hvor man flytter i egen bolig efter et liv som hjemløs.

Projektet er et mentorprojekt, hvor vi gør brug af studerende på relevante uddannelser for at styrke den faglige dimension i projektet. Vi lægger vægt på, at relationen helst skal opstå af sig selv mellem mentor og mentee. Derfor får mentorerne deres gang på herberget/værestedet først, hvor de skal opbygge relationen. Når relationen er på plads, begynder mentor og mentee at arbejde i tomandsteam.

Mentorerne giver tilsagn om minimum ét års engagement til projektet, da selve match-delen skal være på 12 måneder. Mentor har dog mulighed for at forlænge, hvis han/hun ønsker det, og hvis det giver mening for alle parter. Mentorerne er støttet af supervision, metodemøder, koordinatorer og sparring med fast personale på herberg eller værested.

Vores behov

Bindeleddet baserer sig på unge frivillige studerende, og derfor har vi løbende brug for nye frivillige, som kan støtte de unge hjemløse, som vi arbejder med. Vi kunne tænke os, at vores rekruttering bliver mere effektiv, så vores projekter hele tiden har frivillige nok. Lige nu, lægger vi rigtig mange kræfter i rekruttering – kræfter, som vi sagtens kunne bruge på andre ting.

Vi forestiller os, at studerende med de rette redskaber og tiden til at bruge dem ville kunne hjælpe os med at skærpe vores eksterne kommunikation og rekruttering.

Læs mere på www.bleddet.dk og www.facebook.com/bleddet.dk

Kontakt projektleder, Rune Utzon-Frank, på tlf. 42408188 eller rune@morgencafeen.dk

Apply now
Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on AU Job- og Projektbank can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.