Energinet

Multiple industries

2,296 followers

Studentermedhjælper til kommunikation om energiøer at Energinet

Expires today

Vil du være med til at fortælle dine kolleger og verden om verdens første energiøer og vores arbejde med at bygge dem? Har du viljen til at bidrage med dine friske øjne og faglige ihærdighed inden for mange forskellige kommunikationsopgaver, både intern og ekstern kommunikation? Så tag forskud på din karriere og stig ombord på et banebrydende energiprojekt i den grønne omstilling.

Du bliver en del af energiøernes hårde kerne

 • I Energinet arbejder mere en 50 ansatte helt eller delvist med opgaver knyttet til etablering af verdens første energiøer i Nordsøen og i Østersøen - som ikke kun er verdens første men også med afstand danmarkshistoriens største byggeprojekt.
 • Men det hele koordineres af en hård kerne på 10 medarbejdere i energiø-programmets PMO (Programme Management Office). Du bliver en del af denne meget ambitiøse, engagerede, for det meste glade og uhøjtidelige flok.
 • Din chef er Hanne, og hun siger sådan her om, hvorfor vi har brug for dig:
 • "Især i Europa bygger vi mange havvindmølleparker på havet - men vi skal bygge mange gange flere og mange gange hurtigere, end det sker nu. Energiøer er nærmest en nødvendighed, hvis det skal lykkes, og derfor er opmærksomheden stor - det samme er behovet for at kommunikere om energiøerne".
 • I dit daglige arbejde som studentermedhjælper kommer du til at arbejde tæt sammen med Thomas, som er ansvarlig for Energinets strategiske kommunikation om energiøer. Vi forventer, din ansættelse bliver på 15-20 timer om ugen (som vi dog kan justere efter dine studier).

Det her bidrager du til

 • Den interne og eksterne kommunikation om energiøer i Energinet udføres med baggrund i en kommunikationsstrategi, der især hvad angår programmets milepæle og aktuelle issues ajourføres løbende.
 • Ud over det, der kan planlægges, er der en stigende ad hoc efterspørgsel efter information og dialog om energiøer fra medier, aktører i energibranchen, internationale beslutningstagere, mv.
 • Sammen med Thomas bidrager du til at udforme kommunikationsplaner og skabe produkter i hele den kommunikationsfaglige pallette, som understøtter energiø-programmets og Energinets forretningsstrategiske behov.

Her er nogle af de ting, vi især forventer, du kommer til at bidrage til

 • Holde øjne og ører åbne blandt programmets medarbejdere for at finde de gode historier, der kan fortælles internt og eksternt.
 • Skrive historier til intranet og sociale medier, bidrage til pressemeddelelser og eksternt nyhedsbrev.
 • Lave små videoer til kommunikation på sociale medier
 • Bidrage til udformning og udførelse af online og fysiske events, webinarer, mv.
 • Udvikle og vedligeholde grundfortælling i form af standardslides, fakta-ark, mv.
 • Research til kvartalsrapporter om mediedækning og kommunikation i forhold til kerneinteressenter

Cirka det her forventer vi, at du kan tilbyde os:

Du er nok i gang med din kandidat i kommunikation, virksomhedskommunikation, mediefag eller journalistik.

Derudover:

 • er du god til at sætte dig ind i komplicerede emner og omsætte det til letforståelig kommunikation
 • har du evner til at skrive på både dansk og engelsk
 • har du lyst og evne til at deltage i analyse og monitorering af strategisk kommunikation.
 • har du en vis erfaring med videooptagelser og redigering
 • har du en vis erfaring med CMS-systemer mv.
 • er du arbejdsom og følger stædigt dine produkter til dørs

Er du interesseret?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kommunikationsansvarlig Thomas Laursen, tlu@energinet.dk, 21 80 71 04, eller vicedirektør og øverste ansvarlige for energiøer i Energinet, Hanne Storm Edlefsen, hse@energinet.dk, 23 33 85 50.

Send os din ansøgning og CV senest 20. september. 2021. Vi regner med, du senest kan starte pr. ca. 1. november.

Energinet Elsystemansvar A/S har ansvar for, at der til enhver tid er balance mellem produktion og forbrug i det danske elsystem. Vi er til stede i verden, særligt i Norden og i Europa, hvor vi deler viden og er med til at udvikle fælles netregler, driftssamarbejder og elmarkeder. Og endelig har vi fingeren på pulsen med rettidige og langsigtede analyser af og planer for et fremtidigt, sammenhængende energisystem. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.