Aarhus Universitet

Multiple industries

7,667 followers

Undervisningsassistent/studenterinstruktor i Retssociologi at Aarhus Universitet

Ansøgningsfrist 23. aug
Forventet start 1. okt

 • Juridisk InstitutBartholins Allé 168000 Aarhus C
 • DeltidsstillingID: 6064

Ved Juridisk Institut er et antal stillinger som undervisningsassistent/studenterinstruktor på bacheloruddannelsen ledige til besættelse pr. 1. oktober 2021.

Fagområde

Retssociologi.

Stillingens indhold

Stillingen omfatter 15 timers holdundervisning (à 2½ løntime) samt opgaveretning. Undervisningen udbydes hvert år i efterårssemestret.
Undervisningens tidsmæssige placering, som forventes at blive torsdage (formiddag og eftermiddag) og fredage (formiddag) i ulige uger fra og med uge 43 og til med uge 50, fastlægges af Studienævnet, og det er ikke muligt at tage individuelle hensyn.

Kontakt

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Bettina Lemann, tlf. 93508865,
e-mail .
Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr.
rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Anna Bruun Pedersen, e-mail: .

Arbejdssted

Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C

Hvem er vi

 • Juridisk Institut er et af de seks institutter ved - et af Aarhus Universitets fem fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA og EQUIS-akkrediteringer.
 • Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 20-25 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.
 • På Juridisk Institut tilbyder vi undervisning og forskning af høj kvalitet inden for dansk, europæisk og international retsvidenskab. I vores forskning har vi fokus på at øge instituttets internationale indflydelse - særligt hvad angår publikationer. Vi ønsker at udvide og udvikle vores centrale forskningsområder, og lægger også vægt på, at vores forskning til hver en tid adresserer aktuelle juridiske udfordringer i samfund og erhvervsliv. I vores undervisning ønsker vi at bygge bro mellem teori og praksis, bl.a. ved at trække på eksterne lektorers praktiske erfaring.
 • Du kan læse mere om Juridisk Institut på

Kvalifikationskrav

 • Ansøgerne skal have opnået en kandidatgrad eller tilsvarende uddannelse på kandidatniveau. Ansøgere med en juridisk kandidatuddannelse vil blive foretrukket.
 • Studenterinstruktorstillinger kan søges af ældre studerende. Ansøgere, som har bestået den juridiske bacheloruddannelse, vil blive foretrukket. Hvis man er involveret i andre undervisnings- eller manuduktionsaktiviteter, bedes det oplyst i ansøgningen.
 • Ansættelsen som studenterinstruktor er betinget af, at ansøgeren senest i begyndelsen af ansættelsesperioden gennemfører fakultetets kursus om holdundervisning for instruktorer/studenterundervisere, ved .

Formalia

Undervisningsassistent

Ansættelse sker i henhold til .

 • Ansøgningen skal vedlægges kopi af eksamensbevis og eventuel dokumentation for tidligere undervisningsvirksomhed.
 • Materiale der ikke kan uploades sammen med ansøgningen kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus School of Business and Social Sciences, Tåsingegade 1, bygning 1447, 8000 Aarhus C, og må være Aarhus BSS HR & Ph.d.i hænde senest ved ansøgningsfristens udløb. Det indsendte materiale mærkes med det ID nummer, som er anført i den mail, du modtager som kvittering for online fremsendelse af ansøgningen.
 • Ansøgning samt bilag sendes online via nedenstående link.

Studenterinstruktor

Ansættelse sker i henhold til (studenterundervisere).

 • Ansøgningen skal vedlægges studieindskrivningsbekræftelse samt karakterudskrift. I ansøgningen bedes du tydeligt markere, hvilken stillingstype du søger.
 • Materiale der ikke kan uploades sammen med ansøgningen kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus School of Business and Social Sciences, Tåsingegade 1, bygning 1447, 8000 Aarhus C, og må være Aarhus BSS HR & Ph.d.i hænde senest ved ansøgningsfristens udløb. Det indsendte materiale mærkes med det ID nummer, som er anført i den mail, du modtager som kvittering for online fremsendelse af ansøgningen.
 • Ansøgning samt bilag sendes online via nedenstående link.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Remember to mention that you found this position on AU Job- og Projektbank