Nykredit

Multiple industries

2,363 followers

Funktionschef til drifts- og supportteam at Nykredit

Expires in 4 days

Funktionschef til drifts- og supportteam

Har du stor erfaring med drift af IT-services og personaleledelse? Nykredits nye realkreditplatform er oppe at køre, og der er fokus på at sikre høj tilgængelighed, samtidig med platformens udnyttelsesgrad og funktionalitet stiger. Det kræver godt overblik, gennemslagskraft, tværorganisatorisk koordinering samt et proaktivt mindset. Synes du det lyder spændende? Så læs endelig videre.

Dit kommende job
Nykredit udvikler løbende API’er til vores nye realkreditplatform (NRP). De første API’er er i drift og flere kommer til de kommende år. Når funktionaliteten stiger, vil flere og flere af partnerpengeinstitutterne benytte sig af API-platformen. Det stiller ekstra krav til kapacitetsstyring, monitorering og effektiv support, der til sammen skal sikre høj tilgængelighed for platformens brugere.

Tag ejerskab for driften af NRP
Du bliver ansat i Infrastructure & Operations og indgår i NRP-programmet på fuld tid. Du bliver personaleansvarlig for et eksisterende drifts- og supportteam på fem medarbejdere, samtidig med at du indgår som ”spillende træner” i teamet. Du sikrer løbende forbedringer i tilgængeligheden på API-platformen i samarbejde med: NRP-programmets udviklingsteams, system- og testteams og eksterne leverandører (JN Data og BEC).

Du er velbevandret i en række af ITIL-processerne herunder incident og problem management, event management, change og release management samt capacity management. Derudover er du på de månedlige driftsstatusmøder ansvarlig for afrapporteringen til platformens kunder; de bankcentraler der bygger applikationer oven på API-platformen. Du løser selvfølgelig alle disse opgaver i samarbejde med dit team og samarbejdspartnerne. Samarbejdspartnerne er geografisk placeret i Aalborg, København, Silkeborg, Roskilde og Warszawa, så du skal påregne et mindre omfang af rejseaktivitet til disse lokationer. I Nykredit arbejder vi efter agile metoder - Scrum eller Kanban.

Som funktionschef er du ansvarlig for at sikre:

  • høj oppetid og tilgængelighed på NRP-platformen
  • prioritering og koordinering af teamets og projektets ressourcer i håndteringen af fejl og øvrig support
  • opfølgning på mønstre i fejl samt sikring af, at de løses permanent, så kvaliteten løbende øges
  • kontrol med og overblik over idriftsættelser, så de skaber mindst mulig nedetid
  • optimal kapacitetsstyring og platformsovervågning
  • at teamet samarbejder effektivt internt og eksternt med kolleger og kunder.

Lederprofil med erfaring med IT-drift og personaleledelse
For at lykkes i rollen skal du have erfaring med drift af IT-services og personaleledelse. Du er drevet af at se komplekse opgave komme i mål – både dine egne og teamets. Du ved nemlig, at du ikke har succes medmindre dine medarbejdere har succes og udvikles i deres roller. Du har sikkert en lang eller mellemlang formel IT-uddannelse og erfaring med IT-udvikling og -drift. Desuden har du gennemslagskraft, så du kan lede og påvirke kolleger, selvom de ikke har direkte reference til dig.

Er du interesseret?
Søg jobbet online. Har du spørgsmål til stillingen eller Nykredit som virksomhed og arbejdsplads, kontakt afdelingsdirektør Finn Nielsen, 91 17 39 68 / FINI@nykredit.dk eller seniorrekrutteringspartner Rasmus Bothmann, 44 55 18 69.