Aarhus Universitet

Multiple industries

5,432 followers

PÆDAGOGISK SOCIOLOGI - Studiementor at Aarhus Universitet

Posted 1 week ago

Rådgivnings- og støttecentret søger i efterårssemestret 2020 studiementorer til studerende på Pædagogisk Sociologi på AU under fakultet Arts med primært psykiske eller neurologiske funktionsnedsættelser.

Arbejdsopgaver kan typisk være støtte til:

 • Strukturering og planlægning af studiet
 • Akademisk faglig sparring
 • Understøttelse af refleksion over personlig motivation
 • Navigering i studiets krav og rammer
 • Deltagelse og samarbejde på studiet

Rammer for ansættelse:

 • Mentorsamarbejdet består som udgangspunkt af 20 timer mellem mentoren og den studerende fordelt over et semester.
 • Der kan efterfølgende blive tale om genansættelse over de kommende semestre.

Vi tilbyder:

 • Løn: 196,84 kr./timen og herudover feriepenge og pension

Lønnen ydes efter gældende overenskomst med Finansministeriet for studenterundervisere

 • Individuel supervision ved RSC (pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgivning, PPU)
 • Kompetenceudvikling i form af workshops

Du kan også læse mere om mentorstøtte ved Rådgivnings- og støttecentret (RSC) på vores hjemmeside: https://www.au.dk/raadgivnings-og-stoettecentret/

Henvendelse:

 • Send en mail med oplysninger om dine erfaringer, kvalifikationer (CV, eksamensbevis og en ansøgning til mentor.rsc.udd@au.dk (notér ”Pædagogisk Sociologi_Ansøgning” i emnefeltet)

Ansøgninger behandles løbende.

Rådgivnings- og Støttecentret

Aarhus Universitet

Fredrik Nielsens Vej 5, bygning 1445

8000 Aarhus C