Plejecenter Violskrænten søger medarbejdere at Norddjurs Kommune

Kort vejledning til oprettelse af stillingsopslag

Beskriv først jobbet og afdelingen kort.
Husk i din tekst at lave kort afsnit og linjeskift, så det bliver nemt at læse. Brug overskrifter og punktopstilling. Brug Formatering og Overskrift 3 til afsnitsoverskrifter (yderst til højre i redigeringsbjælken).
Husk, at du ikke må skrive e-mailadresser ind i stillingsopslaget, da der ellers er risiko for, at kandidaterne sender deres ansøgninger til disse udenom systemet.
Husk at angive ansøgningsfristen og evt. dato for samtaler sidst i teksten. Datoer skrives på denne måde: 1. september 2019.
Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.
De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.
Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
 • Jobområde
  Social & Sundhed
 • Arbejdstid
  Fuldtid
 • Varighed
  Midlertidig ansættelse
 • Ansøgningsfrist
  15-08-2020
 • Kontaktperson
  Anette Eriksen
 • Telefonnummer
  30 56 43 88
 •     

Remember to mention that you found this position on AU Job- og Projektbank