Københavns Universitet

Multiple industries

12,541 followers

AC-fuldmægtig til Afdelingen for Uddannelse og Studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet at Københavns Universitet

Sektionen for Legalitet og Studienævnsbetjening søger en kompetent og udviklingsorienteret medarbejder til dels at virke som ”højre hånd” for studielederen for Medicin og dels virke som uddannelseskoordinator for 2-3 andre af fakultetets uddannelser. Bachelor- og kandidatuddannelsen i Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er Danmarks største lægeuddannelse med næsten 4000 indskrevne studerende, der modtager undervisning både på Panum og på en række hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Har du lyst til at være med til at udvikle fremtidens sundhedsvidenskabelige uddannelser og understøtte studielederen i arbejdet som studieleder, forsker og læge og arbejde med de administrative vinkler og organisatoriske udfordringer i forbindelse med uddannelsesplanlægning og uddannelsesudvikling ved landets største institution for sundhedsvidenskabelige universitetsuddannelser, så har vi jobbet til dig.

Du kommer til at bistå studielederen og skal blandt andet hjælpe ham med analysearbejde, notat- og referatskrivning, ansøgninger om støtte til uddannelsesaktiviteter samt personlig kalenderstyring – og planlægning. Arbejdet sker i tæt samarbejde med studienævnssekretæren for studienævnet for medicin og den sundhedsfaglige kandidatuddannelse og det er tanken, at I løbende sparrer med hinanden, og du giver en hånd med, når der er travlt.

Denne del af stillingen vil vægte ca. halv tid.

Herudover vil du også få tværgående studieadministrative opgaver i sektionen vedrørende 2-3 mindre andre uddannelser. Du vil her skulle arbejde med uddannelsesplanlægning og kvalitetssikring af uddannelser, studienævnsbetjening, herunder udarbejdelse af studieordninger, samt kommunikation i bred forstand til studerende og ansatte.

Vi forventer, at du

 • Har en akademisk uddannelse på kandidatniveau, gerne inden for forvaltning, samfundsvidenskab eller tilsvarende.
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med studieadministration, men nyuddannede kandidater er også velkomne til at søge.
 • Kan udarbejde større analyser, skriftlige beslutningsoplæg og udvikler helhedsorienterede løsninger
 • Du arbejder struktureret, effektivt, målrettet og analytisk, og du kan genkende dig selv i ord som omgængelig, serviceorienteret, kvalitetsbevidst, grundig og reflekteret.
 • Er initiativrig, men med prioriteringsevne.
 • Du har en god organisationsforståelse og evner at forstå den kontekst, du arbejder i, herunder at håndtere forskellige interessenter og samarbejdspartnere. I et samarbejde kender du værdien af at respektere og inddrage kollegernes forskelligartede kompetencer.
 • Du er præcis og korrekt i din skriftlige kommunikation og kan formidle regler og afgørelser lige så godt på dansk som på engelsk.
 • Du behersker Office-pakken og har nemt ved at tilegne dig nye IT-kompetencer
 • Bidrager aktivt og kreativt til den løbende forbedring af afdelingens administrative processer. Der kan være tale om både små og store tiltag.

Vi tilbyder

 • Et udfordrende og selvstændigt job med en alsidig hverdag i et spændende miljø, hvor du vil skulle arbejde med en blanding af drifts-, planlægnings- og udviklingsopgaver, og hvor kvaliteten af det udførte arbejde vægtes højt
 • Bred kontaktflade til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder, såsom videre- og efteruddannelse.
 • En fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på selvstændighed i jobbet, tværfaglighed og at der er sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv - vi har desuden frugtordning, gratis parkering, motionsklub mv.

Remember to mention that you found this position on AU Job- og Projektbank