Studieadjunkt i tilpasset fysisk aktivitet at University of Southern Denmark


Ved Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, er en deltidsstilling på 15 % tid som studieadjunkt ledig til snarlig besættelse og frem til 31. juli 2023.
Stillingen indeholder undervisning, administration og forskning.
Studieadjunkten skal varetage undervisning på uddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, primært på uddannelserne i idræt og sundhed samt kandidatuddannelsen i fysioterapi.
Solid forsknings- og undervisningsmæssig erfaring inden for tilpasset fysisk aktivitet og muskuloskeletale problemstillinger er en forudsætning for at komme i betragtning til stillingen. Samarbejder med eksterne parter vil ligeledes kunne indgå i stillingen, hvorfor dette aspekt ligeledes vægtes.
Studieadjunktens forskning skal indgå i enhedens forskningsportefølje, og stillingen indgår sammen med resten af enheden i Center for Sundhed i Muskler og Led.
Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til forskningsleder, professor Jonas Bloch Thorlund, tlf. 6550 3494, mail: jthorlund@health.sdu.dk eller institutleder Jørgen Povlsen, tlf. 6550 3451, mail: jpovlsen@health.sdu.dk.
Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.
Bedømmelse af ansøgninger vil ske i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for universiteter. Ansøgninger vil blive bedømt af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg, og ansøgere vil få deres egen bedømmelse tilsendt.
Ansøgninger skal sendes elektronisk via linket "Søg stilling online" nederst på denne side. Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format. Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Ansøgningen skal indeholde (som pdf.- eller docx.-filer):
  • en motiveret ansøgning
  • curriculum vitae
  • kopi af eksamensbeviser inklusive dokumentation for erhvervelse af ph.d.-graden eller tilsvarende
  • en komplet og nummereret publikationsliste
  • de 3 videnskabelige peer-reviewed publikationer, ansøgeren ønsker inddraget i bedømmelsen af sine videnskabelige kvalifikationer. Bemærk venligst, at der skal vedhæftes én pdf.- eller docx.-fil for hver enkelt publikation • undervisningsportefølje
  • en redegørelse for andre kvalifikationer relevante for stillingen. Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Odense>
  • en redegørelse for andre kvalifikationer relevante for stillingen. Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Odense>

Remember to mention that you found this position on AU Job- og Projektbank