Jurister (AC-fuldmægtig) med interesse for uddannelsesjura til Studieservice, SDU at University of Southern Denmark


Studieservice, SDU søger AC-fuldmægtige jurister til uddannelsesjura. Gerne nyuddannede.
I Studieservice arbejder vi med adgang til uddannelse, SU, internationalisering, studiedata, vejledning, SPS, kvalitetssikring af uddannelse og -data indenfor rammerne af love, bekendtgørelser og SDUs egne uddannelsesregler. Vi er ca. 160 kollegaer fordelt på campus Odense, Esbjerg, Kolding, Slagelse og Sønderborg, hvorfra vi sammen arbejder med administrativt at understøtte SDUs uddannelsesområder og vores studerende. Vi er en del af universitetets fællesadministration og vi indgår i tæt samarbejde med SDUs 5 fakulteter og den øvrige fællesadministration.
Vi har brug for initiativrige og samlende kollegaer, der med deres juridiske baggrund ønsker at skabe løsninger og indgå i et fællesskab om regelhåndteringen på et stort universitet, hvor faglighed er nøgleordet, legalitet er forudsætningen og hvor vores studerende altid er i centrum.
Faglige arbejdsområder

 • Faglig sparring på uddannelsesjuridisk sagsbehandling.
 • Rådgivning og information til studerende og kollegaer om

uddannelsesjura og forvaltningsret i almindelighed.
 • Udvikling og vedligeholdes af SDUs uddannelsesjuridiske

regelsamling.
 • Understøttelse af at uddannelser og studerende overholder de

gældende regler inden for uddannelsesområdet.
 • Høringer.
 • Du vil sammen med det øvrige team skulle sagsbehandle konkrete

sager og træffe afgørelse i sagerne. Herudover vil du også skulle
behandle klagesager om blandt andet adgang til uddannelse.
 • Kontoret vejleder desuden om GDPR

Kompetencer og kvalifikationer

 • Du har en relevant juridisk uddannelse og/eller uddannelsesjuridisk

baggrund.
 • Du ønsker at arbejde med konkret sagsbehandling i den offentlige

forvaltning (uddannelsesområdet).
 • Du interesserer dig for regelsætning inden for offentlig ret og

forvaltningsret i almindelighed.
 • Du sætter en ære i at leverer god faglig kvalitet til tiden.
 • Du tænker regler praksisnært.
 • Du er samarbejdende, og du kan formidle kompleks regulering på en

forståelig måde på dansk og på engelsk.
Alt efter dine erfaringer, vil du i forbindelse med din ansættelse blive oplært i de enkelte faglige områder, som du skal arbejde med. Vi forventer derfor ikke, at du har indgående kendskab til dine kommende arbejdsopgaver.
Hvad kan vi tilbyde

Faste stillinger som AC-fuldmægtige på SDU med tjenestested på campus Odense. Man vil indgå i uddannelsesjuridisk team, der koordinerer tæt med studiechefen og kontorchefen for Uddannelsesjura & Registratur.
Vi tilbyder en spændende arbejdsplads og et kollegialt miljø, hvor faglighed er værdsat og nøglen til fælles succes. I Studieservice lægger vi vægt på åbenhed og en ordentlig omgangstone. Vi har lyst til og mod på at arbejde sammen, og vi bruger hinandens forskellighed til sammen at nå længere, end vi kan hver for sig.
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Jesper Hedegaard Vesterbæk på 2440 8616 eller studiechef Annette Lund på 2083 6880.
Samtaler forventes afholdt i sidst i august måned.
Tjenestested er Odense.
ENTEN: Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online".
Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Odense

Remember to mention that you found this position on AU Job- og Projektbank