Tutorer til International Virksomhedskommunikation og Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation at University of Southern Denmark


Vil du være med til at tilrettelægge den studiestart, som skal give de nye studerende på International Virksomhedskommunikation og Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation den bedste start på uddannelsen og SDU?
Studiestarten er en af de vigtigste studenterrettede aktiviteter. Det er afgørende for de studerendes muligheder for at få et godt og engageret studieforløb, at vi står klar med en god studiestart, når de nye studerende ankommer. Studiestartens sigte er, gennem primært fag- og studierelaterede aktiviteter, at give de nye studerende det bedst mulige afsæt til den studiehverdag, der venter og sikre, at de føler sig godt tilrette i det faglige fællesskab.
Vi søger to faglige tutorer: • Der er engagerede og gerne vil gøre en forskel
  • Der er engagerede i deres studium
  • Der kan inspirere de nye studerende
  • Der er ansvarlige og pålidelige

Dit største udbytte som faglig tutor vil være:
  • Styrkelse af dine personlige og sociale kompetencer
  • Erfaring i afviklingen af et større event
  • En unik mulighed for at lære medstuderende at kende på tværs af årgange og studier
  • At du bliver en del af et meget ambitiøst studiestarts-team
  • Mulighed for at være en del af en af din uddannelses vigtigste aktiviteter.
  • Et job, hvor du kan gøre en kæmpe forskel, og selv får en god oplevelse.

Dine arbejdsopgaver:
Du og de øvrige tutorer skal bidrage til, at de nye studerende får en fantastisk velkomst. Du vil have stor indflydelse på, hvordan de nye studerende oplever den første tid på studiet. Du vil indgå i det fælles studiestartsteam, hvor I sammen planlægger studiestarten og giver liv til idéerne.
Du vil få ansvaret for at opdatere studiehåndbogen og koordinere studiegrupper. Du skal i løbet af 1. semester holde jævnlige møder med disse grupper for at drøfte relevante faglige, studiemæssige og sociale problemstillinger samt yde særlig støtte til nye studerende, der støder ind i problemer i løbet af studiets 1. semester.
Du vil som minimum få tildelt 25 arbejdstimer.
Vi foretrækker, at du er studerende på International Virksomhedskommunikation eller Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation, og som minimum har bestået 1. årsprøven samt i øvrigt følger uddannelsen efter normeret tid.
Faglige vejledere kan ikke samtidig ansættes som tutorer.

Du kan få flere oplysninger hos studieleder Heidi Hansen på tlf. 6550 9142 eller e-mail: heidi@sdu.dk
Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.
Ved ansættelse som tutor er det en forudsætning, at du er indskrevet som studerende på SDU.
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online".
Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Remember to mention that you found this on AU Job- og Projektbank