Koordinerende tutor til International Virksomhedskommunikation og Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation at University of Southern Denmark


Vil du være med til at tilrettelægge den studiestart, som skal give de nye studerende på International Virksomhedskommunikation og Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation den bedste start på uddannelsen og SDU?
Studiestarten er en af de vigtigste studenterrettede aktiviteter. Det er afgørende for de studerendes muligheder for at få et godt og engageret studieforløb, at vi står klar med en god studiestart, når de nye studerende ankommer. Studiestartens sigte er, gennem primært fag- og studierelaterede aktiviteter, at give de nye studerende det bedst mulige afsæt til den studiehverdag, der venter og sikre, at de føler sig godt tilrette i det faglige fællesskab.
Vi søger en tutorkoordinator
  • Der er engageret og gerne vil gøre en forskel
  • Der ønsker at lære om ”First Year Experience” og vil tilrettelægge en studiestart, der baserer sig på et solidt og fagligt fundament
  • Som tør tænke kreativt, men som også har blik for detaljerne

Dit største udbytte som koordinerende tutor vil være:
  • Mulighed for at udvikle kompetencer inden for planlægning, samarbejde og koordinering
  • Et spændende og kompetencegivende uddannelsesforløb, hvor du lærer at udvikle indsatser i en specifik kontekst og på et videnbaseret grundlag
  • Gode samarbejdsrelationer i fagmiljøet og på universitetet, og være en del af et ambitiøst team
  • Mulighed for at sætte dit eget præg på en af din uddannelses vigtigste aktiviteter.
  • Et job som giver dig brede, relevante kompetencer

Dine arbejdsopgaver:
Du vil sammen med det øvrige studiestartsteam planlægge studiestarten, men du vil få det overordnede ansvar for koordineringen og gennemførelsen af introduktionsforløbet.
Du vil som minimum få tildelt 50 arbejdstimer.
Vi foretrækker, at du er studerende på International Virksomhedskommunikation eller Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation, og som minimum har bestået 1. årsprøven, samt i øvrigt følge uddannelsen efter normeret tid.
Faglige vejledere kan ikke samtidig ansættes som koordinerende tutor.
Du kan få flere oplysninger hos studieleder Heidi Hansen på tlf. 6550 9142 eller e-mail: heidi@sdu.dk
Tiltrædelse: 1. august 2020
Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.
Ved ansættelse som koordinerende tutor er det en forudsætning, at du er indskrevet som studerende på SDU.
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online".
Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Slagelse

Remember to mention that you found this on AU Job- og Projektbank