Faglige vejledere til studierne International Virksomhedskommunikation og Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation at University of Southern Denmark


Institut for Sprog og Kommunikation på SDU Slagelse søger 3 faglige vejledere til International Virksomhedskommunikation og Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation i perioden 1. august 2020 – 30. juni 2021.
Som faglig vejleder skal du vejlede og støtte dine medstuderende i forbindelse med tilrettelæggelse af bachelorstudiet samt i forbindelse med problemer af forskellig art, som måtte opstå i løbet af studiet. Det kan f.eks. dreje sig om at lave studieplaner for meritstuderende eller vejlede dine medstuderende i forhold til udlandsophold, valgfag, eller studieteknik.
Du vil også deltage i informationsarbejdet på gymnasier og ved diverse brobygningsarrangementer.
Du vil få tildelt ca. 50 timer pr. semester.
Vi foretrækker, at du er studerende på International Virksomhedskommunikation eller Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation, og som minimum har bestået 1. årsprøven, samt i øvrigt følge uddannelsen efter normeret tid.
Du kan få flere oplysninger hos studieleder Heidi Hansen på tlf. 6550 9142 eller e-mail: heidi@sdu.dk
Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.
Ved ansættelse som faglig vejleder er det en forudsætning, at du er indskrevet som studerende på SDU.
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online".
Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Slagelse

Remember to mention that you found this on AU Job- og Projektbank