Danfoss

Multiple industries

2,642 followers

Køletekniker at Danfoss


I drift Laboratoriet bliver du en del af et team, der blandt andet tester køleventiler og deltager i løbende udviklingsprojekter. Opgaverne spænder vidt og bredt på tværs af organisationen, og du vil få brug for hele din viden om køleanlæg og komponenter.
Kvalitet frem for kvantitet er nøgleordene for de 6 medarbejdere i Laboratoriet, hvor vi blandt andet udfører test opgaver og mindre produktion. Her vil du få udfordret din evne til at arbejde med mange og forskellige opgaver på en gang, uden at det går ud over din udprægede kvalitetssans, din ansvarsbevidsthed og din tålmodighed.
Til gengæld vil du som kølemontør / tekniker have en dagligdag, der er kendetegnet ved et godt socialt og humørfyldt arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på at have en positiv tilgang til de ofte meget komplekse opgaver, vi bliver stillet overfor. De meget forskelligartede opgaver gør, at du nogle gange vil løse en opgave i samarbejde med dine kolleger, andre gang vil du arbejde selvstændigt, men uanset hvad kan vi love dig, at du kan trække på dine kollegers kompetencer. Her er vi ikke bange for at dele vores viden og lære noget nyt.
Som kølemontør vil dine arbejdsopgaver blandt andet være at:

Remember to mention that you found this on AU Job- og Projektbank

Company overview