Russekretær for Økonomi og Politik og Økonomi 2020 at Aarhus BSS

Expires in 4 days

Institut for Økonomi søger Økonomi- og Politik og Økonomi studerende til stillingerne som russekretærer ved rusarrangementet 2020.

Der søges to RUSSEKRETÆRER for Økonomi.

Der søges yderligere to RUSSEKRETÆRER for Politik og Økonomi.

Det er et krav at ansøgerne selv er studerende på de respektive uddannelser.

Russekretærerne vil få et job med stort ansvar og meget handlefrihed. Der er jobstart i foråret 2020. Russekretærernes arbejdsopgaver vil primært bestå af:

  • Planlægning af rusprogrammet
  • Koordinering og afvikling af rusarrangementet
  • Indsamling af materiale til ruspjece
  • Udarbejdelse af budgetter og regnskab mv.
  • Koordination af tutorerne
  • Ansvar for studiegrupperotationsordningen

Det forventes derfor, at du som person er innovativ og har talent for organisation og administration. Desuden er det særdeles vigtigt, at du besidder gode samarbejdsevner og et godt overblik i en presset situation.

Arbejdsgangen er som følger: Planlægning, reservation og tutorinformation sker alt sammen hen på foråret, mens ruspjecen typisk udarbejdes op til sommerferien i samarbejde med instituttet.

Russekretærerne medvirker også ved rusarrangementet (slutningen af august).

Russekretærerne aflønnes for 200 arbejdstimer hver, og der aflønnes efter studentermedhjælpersats + feriepenge.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til Studieleder for Økonomi, Bo Sandemann Rasmussen, brasmussen@econ.au.dk, 87165551 eller Studieleder for Politik og Økonomi, Rune Stubager, stubager@ps.au.dk, 87165694.

I ansøgningen bedes du kort beskrive dit hidtidige studieforløb, samt andre aktiviteter du ønsker taget i betragtning. Det er muligt at søge stillingerne som et team eller enkeltperson.

Send ansøgningen til Administrativ Koordinator Thomas Stephansen, tstephansen@econ.au.dk

Ansøgningsfrist: 26.01.2020