Skattestyrelsen

Public Administration

228 followers

Uopfordrede praktikansøgninger Danmark 28-02-21 at Skattestyrelsen

Expires in 12 days


Uopfordrede praktikansøgninger

Studiepraktik i Skatteforvaltningen

Er du interesseret i praktik i Skatteforvaltningen som led i din uddannelse, så send os din uopfordrede ansøgning gennem dette stillingsopslag. Praktikstillinger bliver normalt ikke slået op, men målrettes de ønsker, du som ansøger har til praktikforløbet.
Skatteforvaltningen som praktikplads
Som praktikant i Skatteforvaltningen kan du forvente et spændende forløb, hvor du får selvstændige opgaver, kobles på konkrete projekter og selv er med til at præge din egen udvikling. Vi forsøger derfor at sammensætte et forløb, der matcher de kompetencer, du ønsker at udvikle.
Skatteforvaltningen er en myndighed under Skatteministeriets koncern, der varetager opgaver som fx gældsinddrivelse til det offentlige, offentlige vurderinger af ejendomme og grunde, afregning og kontrol af skatter og afgifter på person, erhvervs- og selskabsområderne.
Skatteforvaltningen består af syv specialiserede styrelser, der hver især løser opgaver inden for deres kerneområde:
 • Administrations- og Servicestyrelsen
 • Gældsstyrelsen
 • Motorstyrelsen
 • Skattestyrelsen
 • Toldstyrelsen
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Vurderingsstyrelsen

Styrelserne har afdelinger fordelt over 26 byer i hele Danmark.
Når du søger
For at finde det bedste match har vi brug for en række oplysninger om dig, din uddannelse og dine forventninger.
Vi anbefaler, at du i din ansøgning bl.a. beskriver:
 • Dit studie
 • Dine faglige interesser
 • Hvilken styrelse, du kunne forestille dig at komme i praktik i
 • Hvilke type opgaver og emner, du er interesseret i at arbejde med i praktikken
 • Din motivation for at komme i praktik i Skatteforvaltningen

Ud over den motiverede ansøgning, skal du også vedlægge dit CV og uddannelsesbevis, så vi kan se, at du er indskrevet på en uddannelsesinstitution. Samtaler afholdes løbende.
Praktisk information
Du skal være indskrevet på en uddannelsesinstitution for at søge praktik i Skatteforvaltningen.
Praktikforløbet varer typisk mellem 3-6 måneder.
Der skal indgås en praktikaftale i samarbejde med din uddannelsesinstitution.
Praktikforløbet er ulønnet, da dette er et krav for, at forløbet kan være meritgivende.
Skatteforvaltningen prioriterer i øjeblikket praktikanter fra følgende uddannelser:
 • Finansøkonom
 • Professionsbachelor i offentlig administration
 • Professionsbachelor i finans
 • Universitetsbachelorer inden for IT, økonomi og jura
 • Kandidatuddannelser inden for IT, økonomi og jura

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Remember to mention that you found this position on AU Job- og Projektbank