Specialeplads for arbejdsmarkedspolitik at Finansministeriet

Expires in 7 days

 fgx31gj2na.png

Har du/I lyst til at skrive speciale i et fagligt miljø, der til dagligt beskæftiger sig med arbejdsmarkedspolitik og samspillet mellem arbejdsmarkedet, de offentlige finanser og samfundsøkonomien? Så har vi 1-2 ledige specialepladser med gode muligheder for faglig sparring om regler, implementering af reformer, arbejdsmarkedsteori og økonometriske problemstillinger i det daglige arbejde. Desuden får I adgang til kontorplads, computer og registerbaserede arbejdsmarkedsdata, bl.a. Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM.

Emner

Specialeemnet skal være inden for arbejdsmarkedspolitik, med en kvantitativ eller kvalitativ vinkel. Det kan fx være:

  •     Effekter af indsatser af den aktive arbejdsmarkedspolitik, fx uddannelsesordninger,

     frikommuneforsøg mv. eller integrationsindsatser.
  •     Undersøgelser af betydningen af støttet beskæftigelse, fx fleksjob og løntilskud, for

     arbejdsmarkedet. 
  •     Betydning af jobcentrenes opgavevaretagelse, fx i forbindelse med forenkling af

     beskæftigelsesindsatsen eller af arbejdsmiljøindsatsen.
  •     Evalueringer af indvandringsordninger for udenlandsk arbejdskraft.
  •     Effektevalueringer af indkomstoverførsler med hensyn på beskæftigelse, uddannelse mv., fx af

     ændrede regler på kontanthjælpsområdet. 

Tidligere specialestuderende i kontoret har fx estimeret tilgangen til ledighed for så vidt angår retten til dagpenge, effekten af ændrede regler for dimittend dagpenge, set på brugen af adfærdsøkonomiske redskaber i den aktive indsats eller kalibreret en strukturel livscyklusmodel for arbejdsudbud. Vi drøfter meget gerne et fagligt oplæg med jer og kan bidrage med faglig sparring under specialet.

Om os

Kontoret for arbejdsmarkedspolitik og overførsler medvirker blandt andet  til at udarbejde oplæg til reformer af arbejdsmarkedet og overførselssystemet samt arbejdsmarkedspolitiske initiativer på finansloven, herunder analyser af virkninger på beskæftigelse og offentlige finanser. Kontoret arbejder endvidere med den udgiftspolitiske styring af arbejdsmarkedsområdet, herunder i forbindelse med den årlige finanslovproces. Kontoret består af en kontorchef, 8 AC’ere og 3 studenter.

Det praktiske

Er du interesseret, kan du henvende dig til fuldmægtig Casper Nielsen via "Ansøg Nu"-knappen med et første fagligt oplæg. Vil du høre nærmere om praktiske erfaringer, kan du kontakte fuldmægtig (og tidligere specialestudent i kontoret) Mathias Dybdahl Ahle på madya@fm.dk/3392 4035.