Aarhus Universitet

Multiple industries

1,887 followers

Molekylær biologi - Studiementor på RSC at Aarhus Universitet

Posted 1 week ago

I efterårssemestret 2019 søger Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning (PPU) studerende fra ST på Molekylær Biologi til mentorforløb med studerende på AU med psykiske eller neurologiske funktionsnedsættelser.

Arbejdsopgaver kan typisk være:

  • Støtte til studiestruktur og planlægning
  • Faglig sparring
  • Navigere i studiets krav og rammer
  • Understøtte refleksion over personlig motivation
  • Støtte til deltagelse og samarbejde på studiet

Ramme for ansættelse:

  • Mentorsamarbejdet består som udgangspunkt af 20 timer mellem mentoren og den studerende fordelt over et semester
  • Der kan efterfølgende blive tale om genansættelse over de kommende semestre

Vi tilbyder:

  • Løn: 194,11 kr./timen. Herudover kommer feriepenge og pension

Lønnen ydes efter gældende overenskomst med Finansministeriet for studenterundervisere

  • Individuel supervision ved PPU
  • Kompetenceudvikling i form af workshops

Henvendelse:

Send en mail med oplysninger om dine erfaringer, kvalifikationer (CV, eksamensbevis og en ansøgning. Notér ”Studiementor på Molekylær biologi” i emnefeltet) via "Ansøg Nu"-knappen.

Ansøgninger behandles løbende.

Rådgivnings- og Støttecentret

Aarhus Universitet

Fredrik Nielsens Vej 5, bygning 1445

8000 Aarhus C

Company overview