Praktik med fokus på analyser af på uddannelsesområdet at VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Expires in 14 days

Vil du være med til at foretage analyse og forskning, der kræver et solidt kendskab til kvalitative og/eller kvantitative metoder?

… så har du muligheden som praktikant i VIVE Aarhus

VIVE i Aarhus søger en dygtig universitetsstuderende, som med godt humør har lyst til at bidrage til vores analyse- og forskningsprojekter. Som praktikant indgår du i VIVEs projektgrupper på lige fod med de øvrige medarbejdere. Du vil overvejende komme til at indgå i samarbejde med forskere og projektledere, der arbejder på dagtilbuds- og uddannelsesområdet. Praktikperioden løber som udgangspunkt fra 1. februar til 30. juni 2019.

VIVE arbejder med forskning og analyser om og til kommuner, regioner og staten inden for følgende områder: uddannelse, social, sundhed, styring og ledelse, effektmåling samt arbejde og ældre. Praktikantstillingen er i afdelingen VIVE Uddannelse. Vores projekter går ofte på tværs af afdelinger, så du vil få en bred berøringsflade med områder og medarbejdere i hele VIVE.

Dine arbejdsopgaver bliver at assistere projektlederne med en lang række forskelligartede opgaver, der varierer fra projekt til projekt. Afhængig af dine kompetencer vil du både kunne komme til at arbejde med kvalitative og kvantitative metoder i de enkelte projekter. Opgaverne kunne bl.a. omhandle systematisering af kvalitative interviewdata, referatskrivning, indsamling af surveydata, behandling af data i Excel eller Stata, samt udarbejdelse af analysedesigns i form af spørgeskemaer og interviewguides.

Vi forventer, at du aktivt byder ind med din viden og dine færdigheder i projekt­arbejdet, at du arbejder selvstændigt, har overblik og er pligtopfyldende. Stærke analytiske evner og kvalitative og/eller kvantitative metodiske færdigheder er en nødvendighed.

Din arbejdstid vil være gennemsnitlig 37 timer om ugen i en 5-dages uge – og der er selvfølgelig mulighed for møder med vejleder og evt. andre studiemæssige forpligtelser i praktikperioden. Praktikopholdet er ulønnet. Flere af vores praktikanter får dog efter praktikopholdet ansættelse som lønnet studentermedhjælper hos VIVE.

Vi tilbyder et inspirerende fagligt miljø med gode muligheder for sparring samt et socialt miljø med højt til loftet. Gennem dit arbejde hos VIVE vil du kunne opnå erfaring med mange forskellige arbejdsområder og med den offentlige sektor, og vil kunne styrke dit CV i forhold til publicering af rapporter, notater mv. Du får desuden del i vores frokostordning (Meyers Kantine).

Hvis du vil vide mere om VIVE og stillingen, kan du finde yderligere oplysninger på vores webside (www.vive.dk) eller kontakte forsker Else Ladekjær på tlf. 20 70 30 27 eller via mail: elol@vive.dk.

Send din ansøgning med karakterudskrift og CV via "Ansøg nu" knappen – i emnefeltet skriver du “Ansøgning til stilling som praktikant i Aarhus“. Angiv gerne klart i ansøgningen, om dine stærkeste kompetencer og metodiske interesser er kvalitative eller kvantitative.

Sidste frist for indsendelse af ansøgning er mandag den 8. oktober 2018 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 41. Tiltrædelse 1. februar 2019.