Dansk Industri

Multiple industries

1,134 followers

DI har den største afdeling i Danmark, der rådgiver om arbejds- og ansættelsesret. Læs her om de muligheder, DI kan tilbyde.

Jurist i DI

Kan jeg blive uddannet advokat i DI?

Ja, du har mulighed for at blive advokat, hvis du bliver ansat i DI. Hvis du tager en advokatuddannelse hos os, bliver du en del af et hold unge advokatfuldmægtige, som du kan sparre med. Derudover har vi i DI 50 advokater, og du får en af dem tilknyttet som principal. Du følger på helt traditionel vis advokatfuldmægtigkurserne sideløbende med dit arbejde. Din retssagsprøve vil være en helt konkret sag fra dit daglige arbejde. 

Når du er blevet advokat, får du fuld adgang til at videreudvikle dine kompetencer ved både at deltage i kurser (eksterne og interne) og ved at opnå en solid erfaring fra konkrete sager.

Som juridisk konsulent i DI, har jeg så mulighed for at avancere?

Ja, DI er en stor organisation med mulighed for, at du kan uddanne dig som advokat og eventuelt føre retssager i vores retssagsenhed, hvis du har særlig interesse og evner for det. 

Du har også gode muligheder for at rokere, så du udvikler dine kompetencer ved f.eks. at rådgive forskellige brancher eller specialisere dig i f.eks. forskels- og ligebehandling, virksomhedsoverdragelse eller kollektive afskedigelser ved at indgå i eller være tovholder for teams af specialister. Hvis du ønsker at arbejde mere politisk med lovforslag og interessevaretagelse, kan det også være en mulighed.

Hvilke opgaver kan jeg få som jurist eller advokat i DI?

Som jurist eller advokat i DI har du også andre arbejdsopgaver end den daglige rådgivning af medlemsvirksomhederne og forhandlingerne med DI’s modparter. Du kan f.eks. få til opgave at skrive et notat om udviklingen inden for handicap som beskyttelsesområde eller forberede undervisning for virksomheder om en bestemt overenskomst eller et udvalgt emne. Du kan også få et ansvar i et foreningssekretariat, få en særlig rolle ved overenskomstfornyelserne eller skulle bidrage til et høringssvar om eksempelvis ændrede regler for konkurrenceklausuler. 

Hvis du bliver medlem af retssagsenheden, fylder dit retssagsarbejde meget, og du får gode muligheder for at få en masse procedureerfaring, da der både skal procederes i de fagretlige sager og de civile retssager, som DI fører.