VR/AR analys av arrangemangslösningar Marina fartyg hos Saab AB

Användandet av VR och AR i industrin ökar och SK har genomfört visst undersökande arbete inom området. SK har bl.a. utvärderat produktkoncept samt arrangemanglösningar inför produktion. Analyserna har varit till stor nytta och det efterfrågas fler. För att komma vidare med en bredare användning så krävs att metodik slutförs och dokumenteras samt att hårdvara i forma av VR-rum (anläggning) finns på fler platser inom företaget.

 

Bakgrund:

Att över tid ha kontroll på fartygsindivider och deras unika konfiguration är komplext. För vidmakthållande, uppgraderingar och konstruktionsarbeten krävs därför ofta besök ombord och måttagning på specifikt fartyg. T.ex rördragning och placering av enheter kan skilja sig mellan produktmodell och fartygsindivider varpå risken för kollisioner är hög om man inte säkerhetsställt placeringen för ny utrustning.  Med ny teknik, laserscanning, kan en aktuell digital kopia med hög precision erhållas för önskade fartyg. Dessa modeller kan besökas virtuellt för visuell inspektion och måttagning i VR-miljön.

 

Förarbetet inför underhåll, modifieringar eller uppgraderingar kan till viss del utföras i VR-miljö vilket i sin tur ger en ökad tillgänglighet av driftsatta fartyg p.g.a minskad tid på varv.  

 

Även vid nybyggnation av fartyg kan det vara en idé att scanna varje delmoment för att vid färdigställande ha en komplett ”as built-modell” i form av scannat underlag. Detta uppdateras parallellt med att ritningsunderlag uppdateras.

Underlaget kan sedan användas längre fram vid behov av modifiering av rivning och nya installationer.

 

Syfte:

Om vi får fram metodik för att kunna bygga och åskådliggöra våra befintliga produkter (fartygsindivider), som laserscanmoln, i VR-miljö borde det kunna nyttjas för t.ex. möjlighets-analyser (feasibility), kalkylering, planering och konstruktionsförberedelser.

 

Uppnås tillräcklig precision i modellerna så att mätningar med viss grad av noggrannhet medges kan resor och besök ombord sparas in.

 

Vad du blir en del av

Affärsområdet Kockums är världsledande inom sitt segment när det gäller utveckling, produktion och underhåll av ubåtar, ytfartyg och marina system.

Produktportföljen innehåller ubåtar med Air-Independent Propulsion (AIP) -system, ytfartyg som innehåller den mest avancerade stealth-tekniken samt minsvepning och snabba patrull- och pilotbåtar. Kockums levererar även delsystem och komponenter för integration i marina lösningar med kunder över hela världen. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem

 

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på AU Job- og Projektbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.