Studie för framtidens förhalningsspel hos Saab AB

Examensarbete – Studie för framtidens förhalningsspel

Malmö/Karlskrona, Sweden

Bakgrund och problembeskrivning

Vid förtöjning och förhalning av ubåt används förhalningsspel för positionering mot kaj. Vi vill nu undersöka förbättringsmöjligheter för förhalningsspel.

Föreslaget Exjobb

I det här examensarbetet vill vi titta på nya lösningar av förhalningsspel för ubåtar. Arbetet kommer bestå av val av ingående komponenter och utveckling av nytt förhalningsspel. Utveckling kommer genomföras i Creo/Windchill.

Din profil

Du läser sista året som högskole- eller civilingenjör med inriktning maskinteknik eller motsvarande och har god förståelse för konstruktion och modellering. Du bör ha erfarenheter från Creo/Windchill.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 400 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Affärsområdet Kockums är världsledande inom sitt segment när det gäller utveckling, produktion och underhåll av ubåtar, ytfartyg och marina system. Produktportföljen innehåller ubåtar med Air-Independent Propulsion (AIP) -system, ytfartyg som innehåller den mest avancerade stealth-tekniken samt minsvepning och snabba patrull- och pilotbåtar. Kockums levererar även delsystem och komponenter för integration i marina lösningar med kunder över hela världen.

Kontakt

Anette Nilsson – anette.c.nilsson@saabgroup.com

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på AU Job- og Projektbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.