Examensarbete - Digitalisera AFRY Operational Performance Model hos AFRY

Sektionen Compliance and Quality Management (CQM) är en del av AFRY som hjälper våra kunder att säkerställa att deras produkter och verksamheter sköts korrekt både ur ett legalt och regulatoriskt perspektiv för att kunna placera säkra produkter på marknaden. För att kunna hjälpa våra kunder att förstå på vilken nivå deras arbete med regulatoriska frågor ligger har vi tagit fram ett internt verktyg baserat på standarden ISO 37301 Ledningssystem för efterlevnad – Krav och vägledning. Vi vill nu ha hjälp att digitalisera vår bedömningsmodell!

Syfte med uppdraget

För att effektivisera arbetet med vår bedömningsmodell behöver vi optimera och digitalisera verktyget. Det digitaliserade verktyget ska kunna användas för både kvalitativ datainsamling genom intervjuer och kvantitativ datainsamling genom kundenkäter. Informationen ska sedan kunna sammanställas, jämföras och presenteras på olika visuella sätt t. ex. genom spindeldiagram. Verktyget ska vara generiskt så att man kan använda bedömningsmodellen för flera ledningssystem så som ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001.

Syftet med examensarbetet är att göra en konkurrensanalys över vad det finns för andra verktyg för revisioner och mognadsbedömningar för ledningssystem och lagefterlevnad och sedan optimera och digitalisera verktyget. I samarbete med en av våra kunder kommer ni få möjlighet att åka ut till kunden och prova verktyget på deras organisation.

Vem är du?

Vi vänder oss till er som ska skriva ert examensarbete under VT 2022 och vill skriva tillsammans med en studiekamrat.

Vi söker två studenter som läser en inriktning mot kvalitetsutveckling, kvalitetsteknik, verksamhetsutveckling, förbättringsarbete eller ledarskap. Någon av er har också kunskap om mjukvara och system och har lätt för att sätta sig in i nya mjukvaror.

Om företaget

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.

Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Kontaktuppgifter för frågor

För frågor gällande examensarbetet kontakta Jonas Ferngren, senior kvalitetskonsult, jonas.ferngren@afry.com eller Britta-Stina Karlsson, sektionschef CQM, brittastina.karlsson@afry.com.

Arbetet kan utföras på distans men det finns också möjlighet att sitta på vårt kontor i Solna. Ersättning utgår efter godkänt arbete.

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på AU Job- og Projektbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.