Videreudvikling af Solceller på Solvæg og Ventilationsvinduet hos Horn Vinduer

Læs venligst om konceptet på www.livingbetter.dk som beskriver hvordan Ventilationsvinduet i samarbejde med en aftræksvarmepumpe ventilerer og opvarmer huse. Solvæggen placeres under Ventilationsvinduet for at forbedre effekten af Ventilationsvinduet eller er et selvstændigt element og har samme funktion som vinduet. Solvæggen indeholder PCM (faseskiftende materiale) i en beholder for at forøge energieffekten, både til opvarmning og køling.

Solvæggens udv side er nu en dobbelt termorude.

Udvilingerne i forbindelse med Solvæggen er at:

1. Integrere Solceller på den dobbelte termorude

2. Finde et mere velegnet isolerende materiale med integrerede solceller på udv side af Solvæggen

3. Det skal være muligt at få adgang til PCM beholderen fra udv side uden at skulle udføre store tekniske indgreb på elementet

4.Det er afgørende at udv isolering med solceller tillader at solens varme, opvarmer Solvæggens PCM

5. Studiet ses helst, også at omfatte Solcellerne som et designmæssigt element som kan implementeres i facaden uden at virke skæmmende, f.eks ved at solcellerne kan leveres i specielle farver

6. Solcellernes ydeevne ud over 10 år studeres

7 Solcellernes farvestabilitet skal studeres

Bemærk: Du skal ofte bruge en forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder, for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på AU Job- og Projektbank kan blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt det rette organ i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.