Postdoctoral position in Computational Simulation and Cognition in Organizations hos University of Southern Denmark


The Department of Language and Communication, University of Southern Denmark (SDU) invites applications for a two and a half year postdoctoral research position starting 1st November 2022 or as soon as possible thereafter. The deadline for applications is 15th August 2022.
The position is embedded in the externally funded project “Determinants of Resilience in Organizational Networks” (DRONe) which investigates how cognitive attitudes amongst employees in a Danish utility company enable resilience to innovative technologies. Methodologically, the candidate should be able to develop agent-based computational simulation modeling of workplace dynamics. Input for the models comes from the integration of a mix of qualitative and quantitative data already available from the utility company on which the project is based.
We are seeking a skilled, motivated and independent researcher with a Ph.D. in the areas of organizational behavior, organizational sociology, organization theory, computational social science (broadly defined), cognitive science or related areas. It is a prerequisite that applicants have experience with agent-based computational modeling and have proficiency in statistics. They should also be willing to engage with theories of organizational cognition, organizational behavior, and decision making. Knowledge of embodied, distributed, and extended cognition paradigms is not a requirement, but would be considered an advantage.
The position is located at SDU’s campus in Slagelse.
Further information about the project and position can be obtained from Associate Professor Davide Secchi, email: secchi@sdu.dk.
If you are not a Danish speaking applicant, please make sure to enter the electronic application form via the English website in order to receive further information in English.
Application, salary and conditions of employment etc.
Employment as Postdoc is temporary (max. 4 years). Employment stops automatically by the end of the period. An upgrade of pedagogical qualifications is not part of the position. Thus employment as Postdoc cannot stand alone as a qualification for later employment as associate professor/senior researcher.
The successful applicant will be employed in accordance with the agreement between the Ministry of Finance and AC (the Danish Confederation of Professional Associations), Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2019 (the document only exists in Danish).
To qualify for the position you must have completed a PhD-degree by the time of employment.
An application must include:
 • Application
 • Curriculum Vitae
 • Certificates/Diplomas
 • Information on previous teaching experience, please attach as Teaching portfolio
 • List of publications indicating the publications attached
 • Up to 3 of the most relevant publications. Please attach one pdf-file for each publication. For any publication with a co-author, a co-author statement must be submitted as part of the pdf-file.

Application and all appendices must be in Danish, English or one of the Scandinavian languages. Only material in Danish, Norwegian, Swedish, and English will be assessed. Please always include a copy of original diploma/certificates.
Please always include a copy of original diploma/certificates. We only accept files in pdf-format no more than 10 MB per file. In case you have more than one file per field you need to combine the pdf-files into a single file, as each field handles only one file. We do not accept zip-files, jpg or other image files. All pdf-files must be unlocked and allow binding and may not be password protected.
Applications will be assessed by an assessment committee and the applicant will receive the part of the evaluation that concerns him/her. The assessment report will subsequently be forwarded to the Head of Department who will assemble an appointments committee. An interview may form part of the overall assessment of the applicants’ qualifications. The committee may request additional information, and if so, it is the responsibility of the applicant to provide the necessary material.
If the application does not meet the requirements mentioned above, the Faculty of Humanities may reject your application without further notice. Applications received after the deadline will neither be considered nor evaluated.
Shortlisting and tests may be used in the assessment process. Please note that only a shortlisted applicant will receive an assessment.
Applications should be sent electronically via the link “apply online” and the Faculty expects applicants to read the information “How to apply” before applying.
We recommend that as an international applicant you take the time to visit Working in Denmark where you will find information and facts about moving to, working and living in Denmark, as well as the International Staff Office at SDU.
The University wishes our staff to reflect the diversity of society and thus welcomes applications from all qualified candidates regardless of personal background.
OBS! Vær opmærksom på, at det er muligt for instituttet fra stilling til stilling at ændre på sprogkravene, som de fremstår nedenfor. Hvis det ønskes, at ansøgerne skal kunne indsende publikationer på andre sprog, kan de tilføjes i sætningen som starter med ”Kun materiale på dansk, norsk, svensk og engelsk.”
Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.
Ansættelsen som Postdoc er midlertidig (max. 4 år). Ansættelsen ophører uden yderligere varsel ved periodens udløb.
Kvalifikationskravet er en erhvervet ph.d-grad ved ansøgningsfristen.
Stillingsindholdet vil overvejende være forskning. Hertil kommer undervisning i et vist omfang. Desuden kan, i begrænset omfang, komme varetagelse af andre opgaver.
Universitetet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid.
I stillingen indgår ikke pædagogisk opkvalificering. Ansættelse som Postdoc kan derfor ikke alene kvalificere til senere ansættelse som lektor/seniorforsker.
Ansøgningen vil blive bedømt af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Hver ansøger vil modtage den del af bedømmelsen, der angår ansøgeren selv.
Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale.
Det gælder for alle stillinger, at de skal kunne dække undervisningsrekvisition fra beslægtede områder herunder tværfaglige undervisningsaktiviteter og cand. negot-uddannelserne.
Ansættelse finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC, Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2015
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online".
Du bedes venligst være opmærksom på, at vi kun modtager pdf-filer. Den enkelte fil må ikke være over 10 MB. Vi modtager ikke zip-filer, jpg eller andre billedfiler.
Alle pdf-filer skal være ulåste og tillade binding og må ikke være password beskyttede.
Såfremt du har mere end en fil til hvert felt skal du kombinere pdf-filerne til en samlet fil inden du uploader, da hvert enkelt felt kun kan håndtere en fil.
Fakultetet forventer, at ansøgere har læst "Vejledning for ansøgere" inden der søges.
Ansøgning og alle bilag skal være på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog.
Kun materiale på dansk, norsk, svensk og engelsk vil blive bedømt. Kopi af originale eksamensbeviser bedes medsendt.
Ansøgningen skal indeholde:
 • Ansøgning
 • CV
 • Eksamensbeviser
 • Oplysninger om tidligere undervisningserfaring, vedhæftes under undervisningsportefølje
 • Publikationsliste med angivelse af de publikationer der vedhæftes.
 • Op til 3 af de mest relevante værker. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation. Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring som en del af den pågældende pdf-fil
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på AU Job- og Projektbank