Instruktorer søges til Folkeret, dagstudierne, Jura (Bachelor) og HA (jur) hos University of Southern Denmark


Instruktorer søges til Folkeret, dagstudierne, Jura (Bachelor) og HA (jur).
Timerne forventes fordelt med 2 øvelsestimer pr. uge i 2 uger. Instruktortimerne afvikles som studenterpræsentationer af selvvalgte emner, og instruktor forventes at kvalificere præsentationerne med metodiske og indholdsmæssige spørgsmål. Forberedelsesfaktoren er 2,5, svarende til en aflønning på 10 timer i alt.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Bugge Thorbjørn Daniel (btd@sam.sdu.dk).
Samtaler forventes at blive afholdt i uge 33-34.
Ansøger bedes oplyse om han/hun har/har haft andre deltidsansættelser på SDU.
Ansættelsesperioden for en instruktor vil være 1, 2 eller 3 år. Dette kan man få oplyst ved henvendelse på instituttet.
Der gøres opmærksom på, at der ikke er noget krav om, at den ansatte har timer hvert semester i ansættelsesperioden.
Instruktorer aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.
Instruktorstillinger kan kun besættes af studerende ved SDU (der skal vedlægges en eksamensudskrift).
Ansøgere skal vedlægge et CV, der blandt andet oplyser om tidligere undervisningsvirksomhed og relevante faglige kvalifikationer.
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online". Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Odense

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på AU Job- og Projektbank