Fredensborg Kommune søger en ny ledende sundhedsplejerske fra 1. oktober 2020 hos Fredensborg Kommune


Vil du være med til at styrke børn og unges opvækst i Fredensborg Kommune?
Tænker du sundhedspleje helt ud i fingerspidserne, så er du måske vores nye ledende sundhedsplejerske

Vores nuværende ledende sundhedsplejerske har valgt at gå på pension og vi søger hendes efterfølger pr. 1. oktober 2020 til en 37-timers stilling til at stå i spidsen for en velfungerende sundhedspleje sundhedsplejerskegruppe bestående af 13 sundhedsplejersker.
Sundhedsplejen arbejder for, at alle børn og familier tilbydes sundhedsplejeydelser, der svarer til deres behov. Sundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg efter behov samt hjemmebesøg og telefonrådgivning til alle nybagte familier i barnets første leveår. Vi har åbent hus og mødregrupper i de enkelte bydele.
Sundhedsplejerskerne deltager i det generelle sundhedsfremmende arbejde på skolerne og arbejder tæt sammen med børnenes forældre, skolens lærere og de tværfaglige teams.
Vi søger en fagligt dygtig ledende sundhedsplejerske, der kan se sig selv i rollen som leder for velfungerende sundhedsplejerskegruppe, og som både er visionær i forhold til sundhedsplejen og har en sikker hånd ift. drift.
Om jobbet
I Fredensborg Kommune har vi altid fokus på at udvikle sundhedsplejen, dels ved at implementere evidensbaseret viden og metoder til brug i sundhedsplejen og dels ved tæt tværfagligt samarbejde. Vi har gang i følgende:
 • Sundhedsplejerskerne er certificeret i ADBB og bruger metoden i udvalgte hjemmebesøg
 • Sundhedsplejerskerne er uddannet i PUF (Psykisk Udvikling og Funktion) og bruger PUF, som en fast screening ved hjemmebesøget, når barnet er 9-11 mdr.
 • Vi er med i et spændende forskningsprojekt PUF-VIPP indsatsen i samarbejde med 13 andre kommuner og Statens Institut for Folkesundhed, som vil forløbe de næste fire år
 • Sundhedsplejerskerne udfører helbredsundersøgelse på børn, der skal have lavet en børnefaglig undersøgelse – vi har et tæt og godt samarbejde med familierådgiverne
 • Sundhedsplejerskerne samarbejder tæt med pædagogerne i dagtilbud omkring børns overgang mellem hjem og dagtilbud
 • Alle sundhedsplejersker er uddannet i Holbæk modellen
 • Vi er med i database samarbejdet ”Databasen Børns Sundhed”

Sundhedsplejen hører til i Center for Kultur Fritid og Sundhed og den ledende sundhedsplejerske refererer til centerchefen.
Den ledende sundhedsplejerske indgår i en tværfaglig ledelsesgruppe med overtandlægen, bibliotekschefen, musikskolelederen og havnefogeden for Nivå Havn og Strandpark og centerchefen.
Vores forventninger til dig
Vi ønsker os en leder, der har ansvaret for hele den faglige del af sundhedsplejen såvel som administrativt-økonomiske drift og udvikling og som forstår vilkårene i en politisk styret organisation. For dig går sundhedsfalig vejledning og sikker drift hånd i hånd, og du forstår at inspirere og motivere en erfaren medarbejderstab, ligesom du i hverdagen er en engageret personaleleder, der let får følgeskab.
Vi forestiller os at du:
 • Har relevant uddannelsesmæssig baggrund og er uddannet sundhedsplejerske
 • Er en leder som er nytænkende, handlekraftig og visionær
 • Er motiveret af ledelsesopgaven og måske har erfaring med ledelse gennem et par år
 • Vi vægter at du har ledelseserfaring og meget gerne uddannelse indenfor ledelse samt er i stand til både at lede opad og nedad.
 • Trives i feltet af opgaver med overordnet ansvar for områdets drift, økonomi og udvikling samt den daglige ledelsesopgave
 • Kan stå i spidsen for fortsat faglig udvikling af området og har interesse i at indgå i forskningsbaserede projekter
 • Vi vægter en leder, som er dygtig til at kommunikere klart og tydeligt, og som samtidig besidder gode lyttekompetencer
 • Er en god administrator, der også trives med sagsbehandling
 • Er god til tværfagligt samarbejde for at sikre den bedst mulige trivsel for børn og deres familier

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst, afhængig af baggrund.
Har du brug for at vide mere?
Du kan kontakte Centerchef Tine Vind på tlf. 2399 2107
Ansættelsesproces:
Der er nedsat et ansættelsesudvalg med direktøren for området, samt centerchefen og overtandlægen. Hertil kommer fire medarbejdere blandt sundhedsplejerskerne.
Ansættelsesprocessen består af to samtaler, den første samtale finder sted:
Fredag d. 14. august 2020
Kandidater, der går videre til 2. samtale vil skulle udarbejde en mindre case og tage en personlighedstest med efterfølgende testtilbagemeldingssamtale, som danner baggrund for 2. samtalen, der foregår:
Tirsdag d. 25. august 2020.
Ansøgningsfrist er: søndag d. 9. august 2020 kl. 24.00

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på AU Job- og Projektbank