KU Leuven

Flere industrier

3,445 følgere

Milieu adviseur/ adviseur duurzaam materialenbeheer hos KU Leuven

Udløber om 3 dage

Milieu adviseur/ adviseur duurzaam materialenbeheer

(ref. ATP-2019-337) Laatst aangepast : 24/07/2019
De Dienst VGM staat in voor de uitbouw en de implementatie van het Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeleid voor de KU Leuven en de hogescholen van de Associatie KU Leuven. De dienst is regionaal georganiseerd. Deze vacature situeert zich in de regio Leuven.
Website van de eenheid
Functie
Doel van de functie
Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de milieuadministratie voor de KU Leuven en ondersteunt waar mogelijk de collega’s van de hogescholen van de associatie KU Leuven. Je bent het aanspreekpunt voor interne en externe diensten op het vlak van milieu en duurzaam materialenbeheer.
Functie
Je organiseert en coördineert de milieuadministratie van de KU Leuven en ondersteunt collega’s van de hogescholen van de associatie KU Leuven waar nodig.
 • Samen met de Technische Diensten coördineer je het beheer van de omgevingsvergunningen van de KU Leuven en ondersteunt hierin ook de partners van de Associatie KU Leuven.
 • Je bereidt de noodzakelijke aangifte- en rapporteringsverplichtingen voor de KU Leuven voor. Waar nodig stuur je hiervoor externe dienstverleners aan. Je kan hiervoor op administratieve ondersteuning rekenen.
 • Je legt de nodige contacten met vergunningverlenende overheden en administraties.

Je bent het interne aanspreekpunt voor milieu-aangelegenheden.
 • Vanuit een diepgaande expertise geef je advies aan alle eenheden van de organisatie met betrekking tot de naleving van de milieuwetgeving en het milieubeleid van de KU Leuven.
 • Je adviseert de Technische Diensten en eindgebruikers bij bouw- en verbouwingsprojecten. Samen met de andere adviseurs van de Dienst VGM doe je dit onder de vorm van een geïntegreerd VGM advies.

Je werkt mee aan de realisatie van een duurzaam materialenbeheer aan de KU Leuven.
 • In samenspraak met de Dienst Duurzaamheid ondersteun je het beleid ter zake.
 • Je neemt deel aan de werkgroep Duurzame bedrijfsvoering en coördineert mee de actieve bijdrage van de Dienst VGM aan het duurzaamheidsbeleid van de KU Leuven.
 • Je adviseert inzake aankoopdossiers, afvalpreventie en –behandeling waarbij de principes van de circulaire materialenstroom voorop staan.
 • Je neemt de nodige initiatieven op het vlak van communicatie en sensibiliseringsacties.

Profiel
 • Je behaalde een masterdiploma of je behaalt een gelijkwaardig niveau door ervaring (meerdere jaren).
 • Je bent stipt, ordelijk en goed georganiseerd.
 • Je getuigt van overtuigingskracht en diplomatie in contacten met interne en externe partners.
 • Je geeft de voorkeur aan werken in een teamverband.
 • Je kan terugvallen op een ruime ervaring met betrekking tot milieuadvies.

Aanbod
Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur in een boeiende omgeving. Aan deze functie is een verloning in graad 7, 8 of zeer uitzonderlijk 9 gekoppeld, afhankelijk van je ervaring en je competenties.
KU Leuven biedt eveneens een interessant pakket aan extralegale voordelen. Je kan deze terugvinden op onze jobsite.
Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Elke Herinckx, tel.: +32 16 19 40 36
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 30/08/2019 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
 • Sollicitatieprocedure
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Loopbaanmogelijkheden

Tewerkstellingspercentage: Voltijds
Locatie: Leuven
VGM voor Gebouwen
Solliciteren tot en met: 30/08/2019
Tags: Veiligheid, gezondheid en milieu
Bekijk functie in het organigram

Husk at nævne, at du fandt dette på AU Job- og Projektbank

Virksomhedsoversigt