Postgraduat klinisk lektor i Videreuddannelsesregion Nord 903828

Aarhus Universitet (AU)

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Midtjylland
Østjylland

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) ved Faculty of Health, Aarhus Universitet, opslår i samarbejde med Videreuddannelsesregion Nord ledige stillinger som postgraduat klinisk lektor i følgende specialer:

Gynækologi og obstetrik til besættelse pr. 1. september 2017

Klinisk onkologi til besættelse pr. 1. september 2017

Ansættelsesperioden er for begge stillinger tidsbegrænset til 5 år.

Det er vigtigt, at det i ansøgningen tydeligt anføres, inden for hvilket speciale der søges.

Stillingen

Den postgraduate kliniske lektor har overordnet rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle den kliniske videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord inden for specialet eller inden for området. Nærmere oplysning om opgaver findes i funktionsbeskrivelserne for de postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord på: http://cesu.au.dk/postgraduatekliniskelektorer/funktionsbeskrivelser/. Den postgraduate kliniske lektor fordeler sit opgavefelt mellem undervisning og formidling, ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver samt forskning og udvikling. Lektoren refererer til den ledende lektor for postgraduat lægelig kompetenceudvikling på CESU og til sekretariatschefen i Videreuddannelsesregion Nord.

Kvalifikationer

Den postgraduate kliniske lektor:

• skal være speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord
• skal være lektorkvalificeret efter Aarhus Universitets retningslinjer
• forventes at have, eller inden for de første år at erhverve sig, nødvendig formel uddannelse indenfor medicinsk pædagogik og ledelse af medicinsk uddannelse svarende til 10 ECTS point
• har erfaring med ledelse og administration af lægelig videreuddannelse (fx uddannelseskoordinerende overlæge (UKO), uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL), inspektor, mv)
• har erfaring med udvikling af kurser (fx kursusleder, udvikling af workshop, underviser)
• kan agere i det politiske/administrative system
• kan afbalancere mange forskellige hensyn
• kan skabe fremdrift og udvikling

Erfaring med forskning og udvikling i lægelig videreuddannelse vil være en fordel.

Ansættelse

Den postgraduate kliniske lektor aflønnes med et honorar på kr. 47.600 årligt i 31.03.2012-niveau svarende til kr. 49.620,43 årligt i aktuelt niveau.

Der skal gøres opmærksom på, at man maksimalt kan beklæde to lektorater af ovenstående omfang ved Aarhus Universitet.

Den afdeling/praksis, hvor lektoren er ansat, vil blive kompenseret for lektorens reducerede deltagelse i afdelingens arbejde i et omfang svarende til antallet af hoveduddannelsesstillinger, der årligt opslås i specialet i Videreuddannelsesregion Nord. For lektorer, der ikke er ansat på en hospitalsafdeling, kan der ske udbetaling af kompensation til egen klinik/praksis.

Ansættelse vil evt. kunne finde sted som ekstern lektor, hvor kun undervisningsmæssige kvalifikationer vægtes.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende lektor Bente Malling, CESU, mobil: 30 92 23 11 eller til sekretariatschef Berit Bjerre Handberg, Sundhedsuddannelser, Region Midtjylland, tlf.: 78 41 07 60 eller mobil: 21 62 00 54.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som klinisk lektor forudsætter lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, fx ph.d.-grad eller doktorgrad. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

Formalia og henvisninger

• Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

• Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter.

• Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgning
Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AU's Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget midnat dansk lokaltid senest:

14. may 2017


Ansøgningsfrist d. 14.05.2017

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Midtjylland
Østjylland
Administration
Humaniora
Medicinal & Sundhed
Undervisning & Pædagogik
Administration
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Undervisning


Opslag oprettet d. 19.04.2017, sidst opdateret d. 19.04.2017
Aarhus Universitet (AU) - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Om os
Aarhus Universitet blev grundlagt i 1928 og er i dag i den absolutte verdenselite på flere forskningsfelter. Aarhus Universitet (AU) er blandt verdens 10 bedste universiteter grundlagt inden for de seneste 100 år og har en lang tradition for partnerskaber med nogle af verdens bedste forskningsinstitutioner og universitetsnetværk.

Placering
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Branche

Forskning & Uddannelse

Vi lever af at sælge know-how, og vi bliver stadig bedre til det. Det sørger lærerne for.

Google Search

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://jobbank.au.dk/job/994627/
Henvendelse om disse siders indhold: AU job- og projektbank

Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT