Praktikophold hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Har du lyst til at afprøve dine akademiske evner i praksis og allerede under din uddannelse skabe et solidt fundament for en spændende fremtidig karriere? Bliv praktikant i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), og få indblik i arbejdsopgaverne i en styrelse, som arbejder med et helt centralt samfundsmæssigt område. I STUK bidrager vi til fagligt stærke uddannelser til alle ved blandt andet at understøtte og fremme kvalitetsudvikling i grundskole og ungdomsuddannelser, varetage tilsyn med kvaliteten på uddannelserne samt understøtte en effektiv institutionsdrift.

Vi søger lige nu dygtige praktikanter til følgende kontorer:

  • Kontor for Grundskolen (2 praktikanter)
  • Kontor for Prøver, Eksamen og Test (3 praktikanter)
  • Videnskontoret (2 praktikanter)

Om dig
Vi forventer generelt, at du:

  • er i gang med en samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelse
  • har interesse for uddannelsespolitiske spørgsmål og lyst til at prøve kræfter med arbejdet i centraladministrationen
  • er ambitiøs, grundig og griber opgaverne an med stor selvstændighed og engagement.

Muligheder for praktikophold

Som praktikant i STUK vil du få erfaringer inden for et udvalgt kontors arbejdsområde og -opgaver, der spænder vidt fra ministerbetjening til administration, sekretariatsbetjening, projekt- og analysearbejde, styring af processer og samarbejde med andre ministerier og interessenter. Du kan eksempelvis være med til at bidrage til ministerbetjening, udarbejdelse af notater og besvarelse af borgerhenvendelser. De konkrete arbejdsopgaver afhænger af, hvilket kontor du bliver tilknyttet.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af hvert kontor for at skitsere mulighederne for praktikophold. Der er desuden beskrevet, hvilke særlige kompetencer de enkelte enheder lægger vægt på i udvælgelsen af praktikanter.

Kontor for Prøver, Eksamen og Test
Kontor for Prøver, Eksamen og Test har det samlede ansvar for prøver, eksamen og test på alle uddannelsesområder under Undervisningsministeriet. Vi arbejder både med indholdet (i samarbejde med fagkonsulenter, læringskonsulenter og opgavekommissioner) og med værktøjer og processer, som understøtter prøve- og testafholdelse.

Vi søger tre praktikanter til henholdsvis teamet for folkeskolens prøver, nationale test og ungeenheden, hvor der vil være mulighed for at arbejde med intern og ekstern kommunikation, analyser, processtyring og it-baserede testsystemer. Vi lægger vægt på, at du har erfaring med brug af Excel.

Som praktikant i enheden for folkeskolens prøver skal du være med til at afdække, hvordan opgavekommissionernes arbejde bedst tilrettelægges, så opgavekommissionerne i så høj grad som muligt kan fokusere på det faglige indhold i prøveoplæggene. Opgavekommissioner for de forskellige fag udarbejder prøveoplæg for de enkelte skriftlige prøver til folkeskolens prøver.

Som praktikant i teamet for nationale test vil du komme til at arbejde med kommunikation og generel koordination på testområdet.

Du vil som praktikant i ungeenheden bidrage til arbejdet med at udvikle prøver og eksamen på de gymnasiale uddannelser i tilknytning til den nye gymnasiereform. Dine primære arbejdsopgaver bliver blandt andet at bidrage til udviklingen af de skriftlige prøver og den kommende optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser.

Har du spørgsmål til praktikophold i Kontor for Prøver, Eksamen og Test, er du velkommen til at kontakte:

  • Teamet for nationale test: Fuldmægtig Anne Ebdrup på tlf. 3392 5750
  • Ungeenheden: Chefkonsulent Steffen Møllegaard Iversen på tlf. 3392 5064
  • Enheden for folkeskolens prøver: Pædagogisk konsulent Camilla Sebelin på tlf. 3392 6124


Videnskontoret
Videnskontoret arbejder med at sikre, at praksis og politikudvikling fra grundskole til ungdomsuddannelse står på bedst tilgængelige viden. Kontoret understøtter ministeriets udgående enheder med viden og arbejder med at formidle forskning på blandt andet EMU’en. Derudover er følgeforskningen til de forskellige uddannelsesreformer, Forsøg- og Udviklingsprogrammer samt satspuljeprojekter også forankret i kontoret.

Vi søger to praktikanter til vidensteamet og EMU-teamet, der har lyst til at arbejde med henholdsvis gennemførelsen af evaluerings- og følgeforskning til uddannelsesreformerne og formidling af forskning til praktikere på EMU.

Har du spørgsmål til praktikophold i Videnskontoret, er du velkommen til at kontakte teamleder for vidensteamet Jon Jespersen på tlf. 3392 5668 eller teamleder for EMU-teamet Malene Pio på tlf. 4160 3640.

Kontor for Grundskolen
Kontoret har ansvaret for en stor del af den samlede regulering af folkeskolen, de frie grundskoler, efterskolerne og de frie fagskoler. Kontoret bidrager til lovgivning, udsteder administrative forskrifter og vejleder kommuner, skoler og borgere om regler og fører tilsyn. Kontoret har desuden ansvaret for implementeringen af opgaver i relation til folkeskolens fag og emner og beskæftiger sig med politikudvikling og løbende ministerbetjening.

Kontoret søger to praktikanter til opgaver med relation til henholdsvis folkeskolen og de frie skoler. Vi lægger vægt på, at du er god til Excel, evt. Access, samt stærk i kvantitativ og kvalitativ metode. Det er desuden en fordel, at du har kendskab til folkeskolen og/eller frie skoler og har indsigt i et eller flere af følgende emner: radikalisering, medborgerskab eller social kontrol.

Du kan eksempelvis komme til at bidrage til arbejdet med implementering af regeringens kommende strategier for naturvidenskab og fremmedsprog i folkeskolen, udvikling af digital læring i folkeskolen samt revision af vejlednings- og inspirationsmateriale for undervisning i folkeskolen. Du kommer også til at bidrage til udvikling af tilsyn med frihed og folkestyre på frie grundskoler, herunder for eksempel udvikling af spørgeguides til tilsynet, udvikling af portaler og databaser til systematisering af tilsynet samt evaluering af certificeringskurser for tilsynsførende ved frie grundskoler.

Har du spørgsmål til praktikophold i Kontor for Grundskolen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Ditte Wenzel på tlf. 3392 5466 eller specialkonsulent Anne Katinka Hansen på tlf. 3392 5365.

Generelt om praktikopholdene
Vi forventer som udgangspunkt, at praktikopholdene begynder den 1. august eller 1. september 2017. Praktikopholdene tilpasses kravene på dit studium, og det konkrete indhold aftales ved indgåelse af en praktikaftale. Opholdene kan derfor også have forskellig varighed og ugentlig arbejdstid. Praktikopholdet er ulønnet og skal være meritgivende på dit studium, for at du kan komme i betragtning.

Vil du vide mere?
For spørgsmål omkring konkrete arbejdsopgaver eller andre faglige spørgsmål til stillingen er du velkommen til at ringe til kontaktpersonen i kontoret. For generelle spørgsmål om praktikophold i STUK, er du velkommen til at ringe til specialkonsulent i Direktionssekretariatet Julie Weng Haar på tlf. 3392 5084. Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside www.uvm.dk/job.

Sådan søger du
Send din ansøgning, cv og karakterudskrift via stillingsopslaget på vores hjemmeside www.uvm.dk/job/ledige-stillinger senest mandag den 3. april 2017. Vi forventer at holde samtaler i uge 16.

Du kan vælge, om du vil målrette din ansøgning mod én eller flere enheder, eller om du vil sende en generel ansøgning.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse i Undervisningsministeriets koncern. Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets, og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.


Ansøgningsfrist d. 03.04.2017

Praktikplads
Storkøbenhavn
Øresundregionen
Administration
IT
Marketing & Business
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Undervisning & Pædagogik
Økonomi & Revision
Administration
Data & analyse
Kommunikation & Media
Politik & Samfund
Økonomi & Forvaltning


Opslag oprettet d. 14.03.2017, sidst opdateret d. 14.03.2017
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Placering
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Google Search

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


Henvendelse om disse siders indhold: AU job- og projektbank

Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)