Nuuk - Overlæge til AMO

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Graduate/trainee
Grønland & Færøerne

Ny-normeret Overlægestilling, medicinsk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

Ved medicinsk afdeling, Dronnings Ingrids Hospital er en nyoprettet stilling som overlæge ledig til besættelse pr. 1.9.2017 eller efter aftale. Overlægen vil have det lægefaglige ansvar for et nyoprettet afsnit: Akut Modtager Observationsafsnit (AMO) med 6 sengepladser incl. coronarsenge. Afsnittet hører fysisk under Akutområdet og plejepersonalet under den ledende oversygeplejerske på Akutområdet/afdelings sygeplejersken på Intensiv afdeling medens det overordnede lægelige ansvar ligger hos den ledende medicinske overlæge.

Dronning Ingrids Hospital er Grønlands landshospital og varetager dels funktion som regional hospital for Nuuk, dels landshospitalsfunktion for mere komplicerede patientforløb og har i den forbindelse tæt kontakt med såvel de 16 Kystsygehuse som Rigshospitalet. Sygehuset har 168 senge, heraf 38 medicinske, 6 pladser på Intensiv afdeling og ca. 65 patienthotelsenge til patienter fra Kysten.

Medicinsk afdeling har budgetteret 2300 udskrivninger pr. år, daghospitalsfunktion samt ambulatorium. Sygehusets pædiatriske funktion er tilknyttet medicinsk afdeling. Afdelingen er normeret med 6 medicinske overlæger, 2 pædiatriske overlæger med vagt, 1 afdelingslæger samt 8 reservelæger, alle i uddannelsesstilling. Basislæger i vagt har altid en mellemvagt. Bagvagtsfunktionen af de medicinske overlæger med bl.a rådgivning til Kystsygehusene.

Afdelingen deltager i prægraduat undervisning for 3., 7. og 9. semester og postgraduat undervisning for KBU-læger og læger i introduktionsstillinger (intern medicin og almen medicin).

Afdelingen kan tilbyde et godt arbejdsmiljø og et bredt og varieret patientunderlag. Ambulatoriet råder bl.a. over ekkokardiografi, LFU, arbejdsEKG, eventmonitorering, pacemakertest m.v. Daghospitals-funktionen bruges hovedsagelig til cancerkemoterapi og biologisk behandling af gigtpatienter/tarmpatienter.

Medicinsk afdeling er en del af Medicinsk Område der i øvrigt omfatter fysiurgisk og ergoterapeutisk afdeling, Central-laboratorium med biokemiske prøver samt ret avanceret mikrobiologisk funktion og Røntgenafdeling med UL, CT og MR.

Overlægerne foretager specialistrejse til de 16 Kystsygehuse ca. 1 gang årligt

Stillingen er fast, men også kortere ansættelse på f.eks. 6-12 måneder har interesse. Der vil formentlig kunne bevilliges orlov fra lægeansættelse i Danmark. Stillingen er vagtbærende.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Lægeforeningen (24.december 2015) Find din overenskomst her

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på: https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/autorisation/soeg-autorisation-udenlandsk-uddannet/laege/

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at der skal søges arbejdes-og opholds tilladelse. Ansøgning kan ske på følgende link https://www.nyidanmark.dk/da-dk/spoergsmaal_og_svar/generelt/ophold_groenland_og_faeroeerne.htm

Rejse og boligforhold

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år, mængden af arbejdsgiverbetalt flytning afhænger af familiestørrelsen. Fra bopælen til Grønland, og efter to års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af autorisation og andre relevante bilag bedes sendt via Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. Relevante bilag kan hentes direkte herfra

Ansøgningsfrist senest 14. juli 2017

KONTAKT
Yderligere information kan fås hos ledende overlæge Folmer Lynggaard telefon +299 34 47 33 (husk 4 timers tidsforskel) eller mail

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller pr. mail:

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 01. juli 2017 en røgfri arbejdsplads. Dvs. der generelt bliver indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden, og omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

Ansøgningsfrist: 14. juli 2017


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 14.07.2017

Graduate/trainee
Grønland & Færøerne
Human Resources
Medicinal & Sundhed
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
Socialvæsen


Opslag oprettet d. 19.06.2017, sidst opdateret d. 19.06.2017
Det Grønlandske Sundhedsvæsen - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Placering
Postboks 1230
3900 Nuuk
Branche

Medicinal, Biotek & Kemi

Vil du finde en kur mod kræft, markedsføre en potenspille eller øge verdens fødevareressourcer?

Logo: Det Grønlandske Sundhedsvæsen
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Det Grønlandske Sundhedsvæsen i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://jobbank.au.dk/job/1022404/
Henvendelse om disse siders indhold: AU job- og projektbank

Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT