kortlægning, livscyklus effekt kortlægning i den cirkulære økonomi

Kara Noveren

Studieprojekt/speciale
Storkøbenhavn
Vestsjælland

Produktblade på udvalgte genanvendelsesfraktioner
– kortlægning, livscyklus effekt i den cirkulære økonomi
(Projekter kan laves på flere fraktioner).

Kara/Noveren:
Kara/Noveren er et fælleskommunalt affalds- og ressourcehåndteringsselskab ejet af 9 kommuner på
Sjælland
(Læs mere om os på link ).

Projektets formål:
Kara/Noveren står for at håndtere og afsætte en lang række materialefraktioner til oparbejdning og genanvendelse. Det er fraktioner som samles ind af kommunerne og fra de 14 genbrugspladser som
selskabet driver.
Kara/Noveren har som vision at behandle og cirkulere affald og ressourcer på den mest ansvarlige og
bæredygtige måde –samfundsmæssigt, miljømæssigt og økonomisk. Når det drejer sig om Kara/Noverens egne anlæg har vi løbende overvågning og en høj grad af
dokumentation som sikre en høj miljøstandard.
Tilsvarende indbygges miljøkrav i forbindelse med
kontrakter om behandling af eksempelvis madaffald / bioaffald. For de materialefraktioner som afsættes til behandling, oparbejdning og genanvendelse på markedet er gennemsigtigheden væsentlig mindre.
Kara/Noveren ønsker derfor et øget overblik og
indsigt i forhold flere af disse fraktioner, idet fokus i første omgang er på ressourcestrategiens fokusfraktioner.

Produktbladene skal i første omgang bruges internt dels som et grundlag der sætter medarbejderne i stand til at besvare brugernes spørgsmål om hvad der bliver af det sorterede affald, dels til ledelsesmæssigt at kunne vurdere om der skal tages særlige initiativer i forhold til nogle af fraktionerne.

Opgaven i projektet
Projektet består i at udvikle og udarbejde en slags produktblade på en eller flere udvalgte materialefraktioner, som afsættes til videre behandling og oparbejdning i et mere eller mindre gennemskueligt marked.

Databladene skal beskrive det flow og den værdikæde som den pågældende fraktion gennemløber fra
borgernes sortering over de respektive transportopperationer, sorteringer, oparbejdninger og behandlinger.
Flow et skal så vidt muligt opgøres med andele som i hvert enkelt led går til oparbejdning eller udskilles
som sigterest til bortskaffelse og hvilken bortskaffelse dette er.
På baggrund af det opstillede flow søges der opstillet et regnskab over fraktionens cirkulære miljø-, energi- og ressourceeffekt.

Udvælgelse af den / de fraktioner der skal arbejdes med sker i dialog med Kara/Noveren.Opstilling af flow for den
eller de udvalgte fraktion er sker sammen med Kara/Noveren, der i nødvendigt omfang kan bistå og medvirke til indsamling af information er om de konkrete materialeflow gennem K/N´s aftagere.
I forhold til udarbejdelse af et miljø- og ressourceregnskab påregnes den studerende i dialog med K/N og vejleder at skulle søge og udvælge relevant datagrundlag
fra eksisterende tidligere gennemførte LCA-undersøgelser og lign.

Projektperiode og ansøgningsfrist:
Målet er at udarbejde en række produktblade i løbet af 2017 og 2018, men er du interesseret anbefaler vi at du kontakter os hurtigst muligt, således at du har størst mulighed for at vælge fraktion og være med til at udvikle konceptet.

Kontakt:
Chefkonsulent Ejvind Mortensen
Mail:
Tlf.: 23413765


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 20.09.2017

Studieprojekt/speciale
Storkøbenhavn
Vestsjælland
Kemi, Biotek & Materialer
Klima, Miljø & Energi
Produktion, Logistik & Transport
Ledelse & Planlægning
Naturvidenskab
Teknik


Opslag oprettet d. 01.06.2017, sidst opdateret d. 01.06.2017
Kara/Noveren I/S - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Placering
Håndværkervej 70
4000 Roskilde
Logo: Kara/Noveren I/S
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
www.karanoveren.dk

Kara/Noveren I/S i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://jobbank.au.dk/job/1014214/
Henvendelse om disse siders indhold: AU job- og projektbank

Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT